purpose jelentése magyarul

Purpose jelentése példákkal az EnSzótárban. Purpose magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

purpose főnév kiejtése 1. Purpose gyakorisága 1.
cél
szándék
terv
purpose ige kiejtése 2. Purpose gyakorisága 2.
Ragozott alakok: purposes, purposing, purposed
szándékol
tervez

purpose jelentése példamondatokkal

Their purpose was quite clear and was quite different.

The purpose is simply to add heat.

The exact purpose of each program is unknown.

A general purpose basic control library for control theoretical computations.

Some materials are exotic whose primary purpose is cosmetic enhancement.

Szócikk purpose. Purpose jelentése, purpose magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

purpose jelentése kifejezésekkel

purpose-built
célirányosan készített/épített
all-purpose
minden célra megfelelő, minden célra alkalmas
dual-purpose
két célt szolgáló, kétcélú
answer the purpose
megfelel a célnak, célravezető, megfelelő
be infirm of purpose
szándékaiban határozatlan, szándékaiban habozó, szándékaiban ingadozó, szándékaiban tétovázó
bear a purpose
szándékában áll
beside the purpose
céltalan
debility of purpose
akaratgyengeség, jellemgyengeség, tétovaság, határozatlanság
effect one's purpose
eléri célját
fixity of purpose
határozottság
for this express purpose
kifejezetten ezért, határozottan ezért, eme különleges cél érdekében, kifejezett ugyanezért, határozottan ugyanezért
infirmity of purpose
akarathiány, határozatlanság
on purpose
szándékosan
public purposes
közcél
sense of purpose
céltudatosság, célratörés
serve the purpose
megfelel a célnak
serve the purpose of
azt a célt szolgálja, hogy
set purpose
szilárd elhatározás, feltett szándék
steadfastness of purpose
céltudatos kitartás
stick to one's purpose
ragaszkodik szándékához, hű marad szándékához, kitart szándéka mellett
suffice for a purpose
megfelel a célnak

További purpose jelentések

to all intents and purposes
minden tekintetben, szemmel láthatólag, valójában, tulajdonképpen
with the ostensible purpose of
azzal az ürüggyel hogy, úgy téve mintha