pull jelentése magyarul

Pull jelentése példákkal az EnSzótárban. Pull magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

pull ige kiejtése 1. Pull gyakorisága 1.
Ragozott alakok: pulls, pulling, pulled
húz, meghúz
ránt, megránt
von
húz, cibál (hajat, stb,)
kihúz, kiránt
húz, vontat (kocsit, stb.)
tép, szakít, szed (átv. is)
evez
pull főnév kiejtése 2. Pull gyakorisága 2.
húzás, rántás
vonzás, vonzóerő
evezés
evezőcsapás
(nagy) korty, slukk
fogantyú, húzófogantyú
előny
kefelevonat

pull jelentése példamondatokkal

He risked pulling away a little bit.

We need every single player pulling together.

This is a very advanced pulling method.

The release was later pulled without explanation.

Water wheels were tried using wires to pull boats.

Szócikk pull. Pull jelentése, pull magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

pull jelentése kifejezésekkel

pull-out
kihúzható, kinyitható képes melléklet, leporelló, kivonás (katonai alakulatoké)
pull-in
hirtelen megállás
pull-up
fekvőtámasz
pulling power
húzóerő, vonóerő, húzóteljesítmény, vonóteljesítmény
pull apart
szétszakít, szétválaszt
pull at
húz, szippant
pull away
elhúz, széthúz, elevez
pull back
visszahúz, visszavonul
pull down
lerombol, lebont, legyengít, lever, letör, leenged, lehúz
pull in
behúz, csökkent, leszállít, összébb húzza magát, meghúz, letartóztat, beevez, befut (vonat)
pull off
lehúz, levesz, vmit sikerre juttat, megnyer, elevez (vhonnan)
pull on
ráhúz, felhúz, felvesz, maga felé húz, ránt, von
pull out
kihúz (fogat), kinyújt, elnyújt, kievez, kigördül (állomásról vonat)
pull over
föléje húz, áthajt, átevez
pull sth off sth
lehúz vmit vmiről, levesz vmit vmiről, leránt vmit vmiről, letép vmit vmiről, leszakít vmit vmiről
pull through
átsegít, meggyógyít, talpra állít, meggyógyul, talpra áll, megállja a helyét, győz
pull together
együttműködik
pull up
felhúz, kitép (növényt, hajszálat), megállít, visszatart, kérdőre von, megáll
pull yourself together!
szedd össze magad!
be pulled up
rendreutasítják
boat that pulls eight oars
nyolcevezős csónak

További pull jelentések

body pulled by a force
erő által vonzott test
drawer pull
fiókhúzó, fiókgomb
dress that pulls
ruha, amely húz
give a pull
meghúz, megránt
give a pull at the bell
meghúzza a csengőt, megrántja a csengőt
gravitational pull
nehézségi erő, gravitáció, gravitációs vonzás
have a pull at the bottle
jót húz az üvegből
have a pull with sb
összeköttetése van vkinél, protekciója van vkinél
have a tooth pulled out
fogat húzat
have the pull of sb
előnye van kivel szemben, előnyben van kivel szemben
have the pull over sb
előnye van kivel szemben, előnyben van kivel szemben
heave a long pull
nagyokat húz
it is pull devil pull baker
döntetlen, holtverseny
keep a steady pull on a rope
kitartóan húzza a kötelet
long pull
ráadás
make/pull a face/faces
vmilyen képet/arcot vág, arcokat/képeket vág
over the long pull
hosszabb időre számítva, hosszabb távra számítva, hosszú távra, végtére, végül, végül is
pull a bang
naiv tévedést csinál, naiv félreértést csinál, összetéveszti a szezont a fazonnal
pull a boat
evez
pull a boner
hibázik, melléfog
pull a cork
dugót kihúz
pull a face
arcot vág, pofát vág, grimaszt vág, arcokat vág, pofákat vág, grimaszokat csinál, fintorít
pull a fast one
átejt vkit, trükkel becsap vkit, szédelgést követ el
pull a good oar
jól evez
pull a lone oar
magában evez, egyedül evez, egyesben evez, maga útján jár
pull a long face
komolyan néz, rosszallóan néz, kelletlen képet vág, savanyú képet vág, hosszú képet vág, megnyúlik az ábrázata, megnyúlik az arca
pull a performance to pieces
előadást leránt
pull a pistol at sb
revolvert valakire rászegez
pull a signal on
jelzőt tilosra állít, szemafort tilosra állít
pull a tooth
fogat kihúz
pull a wry face
savanyú arcot vág, kelletlen arcot vág, savanyú képet vág
pull a yarn
valószínűtlen történetet mesél
pull about
ide-oda ráncigál, rosszul bánik kivel
pull all one's eggs into one basket
egy kártyára tesz fel mindent, egy lóra tesz fel mindent
pull an oar
evez
pull ashore
parthoz evez, partra kihúz
pull asunder
szétszakít, szétválaszt
pull back the curtains
széthúzza a függönyt
pull bacon at sb
hosszú orrot mutat vkinek
pull caps
civakodik, veszekszik
pull chain
vonólánc, húzólánc
pull chestnuts out of the fire
kikaparja a gesztenyét