public jelentése magyarul

Public jelentése példákkal az EnSzótárban. Public magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

public melléknév kiejtése 1. Public gyakorisága 1.
köz-, általános (vélemény, érdek, élet, hír, stb.)
közös
köz-, nyilvános (épület, oktatás, szolgáltatás, stb.)
közösségi
nyilvános
állami
public főnév kiejtése 2. Public gyakorisága 2.
közösség
közönség
nyilvánosság
vmilyen közönség (olvasó, vásárló, stb.)
vkinek a közönsége (művészé, stb.)
kocsma
vendéglő

public jelentése példamondatokkal

Four years later another public statement was published.

She has received many significant public commissions.

Why should church driven charities receive public money?

The public meetings gained widespread press attention.

The family often relied upon public assistance.

Szócikk public. Public jelentése, public magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

public jelentése kifejezésekkel

certified public accountant
hites könyvvizsgáló
general public
nagyközönség, közvélemény
public address system
nyilvános hangszóró-berendezés
public company
részvénytársaság
public convenience
nyilvános illemhely
public health
közegészségügy
public holiday
törvényes ünnep
public house
kocsma, vendéglő
public library
közkönyvtár
public nuisance
közháborítás, veszélyes/ellenszenves személy/csoport
public opinion
közvélemény
public ownership
köztulajdon, társadalmi tulajdon
public prosecutor
ügyész, közvádló
public relations
közönségszolgálat, kapcsolatszervezés, közönséggel való kapcsolatok, propaganda
public school
előkelő bentlakásos iskola
public sector
állami szektor
public servant
közalkalmazott, hatósági közeg
public transport
tömegközlekedés
public utility
közmű, közüzem
public works
közművek, középületek, közmű, közmunka
public-spirited
a közérdeket szem előtt tartó

További public jelentések

be very much in the public eye
sokat szerepel a nyilvánosság előtt
become public
kitudódik, nyilvánossá válik
become the taunt of the public
gúny tárgyává válik
board of housing and public construction
építés- és közmunkaügyi minisztérium
by public subscription
közadakozásból
condescend to one's public
leszáll közönsége színvonalára
consolidated public dents
megalapozott állami tartozások
director of public prosecutions
ügyészség vezetője
for public use
közhasználatra
funded public debts
megalapozott állami tartozások
go public
nyilvános részvénytársasággá alakul, nyilvánosságra hoz
have a dread of being asked to speak in public
fél attól, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen, irtózik attól, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen
hold a public discussion
nyilvános vitát rendez
in public
nyilvánosan, nyilvánosság előtt
in public place
közterületen
make public
nyilvánosságra hoz
notice to the public
értesítő
nurse one's public
ápolja népszerűségét
of public utility
közhasznú, közérdekű
proceedings instituted by a public authority
hatósági eljárás
public agencies
hatósági szervek
public at large
nagyközönség
public baths
népfürdő, nyilvános fürdő, uszoda
public body
nyilvános szerv, testület
public comfort station
nyilvános illemhely
public conveyance
tömegközlekedési eszköz
public debt
államadósság
public dispensary
nyilvános beteggondozó, ingyenes beteggondozó
public enemy
közellenség
public facility
középület
public lavatory
nyilvános illemhely
public moneys
közpénzek
public orator
egyetem hivatalos szónoka
public order
közrend
public place
közterület
public proceedings
hatósági eljárás
public purposes
közcél
public records
állami levéltár, országos levéltár
public sale
elárverezés, árverés, aukció
public sanitation
közegészségügy
public services
közművek, közműhálózat
public spirit
közösségi szellem