provide jelentése magyarul

Provide jelentése példákkal az EnSzótárban. Provide magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

provide ige kiejtése. Provide gyakorisága.
Ragozott alakok: provides, providing, provided
nyújt, ad, szolgáltat vmit
ellát, felszerel vmivel
gondoskodik vmiről, felkészül vmire
gondoskodik vkinek az eltartásáról, pénzt biztosít vki eltartására
intézkedik/rendelkezik vmiről, lehetővé tesz vmit, lehetőséget ad vmire (törvény)
kiköt, előír (hivatalos dokumentum)
egyházi javadalmat adományoz

provide jelentése példamondatokkal

But remember contact lenses provide very little eye protection.

Many churches nationwide provide free healthcare through open door clinics.

Really very useful tips are provided here.

Our newly built cottage provides superb accommodation.

This locus may provide broader regulatory function instead.

Szócikk provide. Provide jelentése, provide magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

provide jelentése kifejezésekkel

provide against sth
gondoskodik/intézkedik vmi elhárításáról, véd vmi ellen, törvényileg tilt vmit
provide for sb
eltart vkit, gondoskodik vkiről
provide for sth
gondoskodik vmiről, felkészül vmire, intézkedik, rendelkezik vmiről, lehetővé tesz vmit, lehetőséget ad vmire (jog, szabály, stb.)
be ill provided with sth
szűkölködik vmiben, nincs jól ellátva mivel, szűkében van vminek
provide facilities
lehetőségeket nyújt
provide for emergencies
minden eshetőségre számít, felkészül az eshetőségekre
provide for the insurance
biztosításról gondoskodik
we shall provide the necessary
mi majd fedezzük a költségeket