proportion jelentése magyarul

Proportion jelentése példákkal az EnSzótárban. Proportion magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

proportion főnév kiejtése 1. Proportion gyakorisága 1.
arányosság
viszony
arány
rész
hányad
arányviszony
aránypár
méretarány
összhang
hármas szabály
proportion ige kiejtése 2. Proportion gyakorisága 2.
Ragozott alakok: proportions, proportioning, proportioned
arányosít
arányba állít
méretez
kioszt

proportion jelentése példamondatokkal

A large proportion are women and children.

The largest proportion of funds is received through local authorities.

The proportion of each contribution may vary.

A high proportion of the sites were found regularly occupied.

A smaller proportion are in sheltered housing.

Szócikk proportion. Proportion jelentése, proportion magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

proportion jelentése kifejezésekkel

arithmetic proportion
számtani arány
assume considerable proportions
nagy méreteket ölt
be out of all proportion to sth
nem áll arányban mivel
bear no proportion to sth
nem áll arányban mivel
bear proportion to sth
arányban áll mivel
direct proportion
egyenes arány
evenly proportioned share
egyforma arányban szétosztott osztalék, egyforma arányban szétosztott részesedés
friction in proportion to the load
megterheléssel arányos súrlódás
geometrical proportion
mértani arány
have an eye for proportion
jó szemmértéke van, jó arányérzéke van
in inverse proportion to sth
fordított arányban mivel
in proportion
arányos, összhangban levő
in proportion as
olyan mértékben, mint
in proportion to sth
vmi arányában, vmi mértékében, viszonyítva vmihez
inverse proportion
fordított arány
lose all sense of proportion
elveszti a mértéket, mértéktelen, áthágja a korlátokat
nicely proportioned design
arányos minta
of fine proportions
arányos, arányosan tagolt
out of proportion
aránytalan, aránytalanul, rosszul tagolt
proportion factor
arányossági tényező
proportion of the net load to the gross load
nettó súly aránya a bruttó súlyhoz

További proportion jelentések

small proportion of the population
lakosság kis hányada