property jelentése magyarul

Property jelentése példákkal az EnSzótárban. Property magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

property főnév kiejtése. Property gyakorisága.
Többes szám: properties
vagyon
birtok
tulajdonság
tulajdon
ingatlan

property jelentése példamondatokkal

The following table shows those property pages.

Ownership changes may increase future property taxes.

The military property was later expanded considerably.

This property is located along concrete road.

The result was substantially higher commercial property rates.

Szócikk property. Property jelentése, property magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

property jelentése kifejezésekkel

personal property
ingó vagyon, személyi tulajdon
vest in sb/sth (of power, property, etc.)
átszáll vkire, rászáll vkire (tulajdon, stb.)
action for recovery of property
visszakövetelési kereset, igényper, birtokkereset
be covetous of another's property
más vagyonát kívánja, megkívánja a másét
collective property
köztulajdon, társadalmi tulajdon, népvagyon
common property
közös tulajdon
disposal of property
végrendeleti intézkedés
invest in house property
ingatlanbefektetést eszközöl, házingatlant vesz
literary property
szerzői tulajdon, szerzői tulajdonjog
malicious destruction of property
szabotázs
man of property
vagyonos ember
other people's property
másé
private property
magántulajdon
property damage
anyagi kár
property in action
peresített tulajdon, peresített birtok
property tax
vagyonadó
stage properties
színházi kellékek
will one's property away from sb
kitagad az örökségéből vkit, kizár az örökségéből vkit, végrendeletileg kitagad vkit
wooded property
erdőgazdaság