process jelentése magyarul

Process jelentése példákkal az EnSzótárban. Process magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

process főnév Process gyakorisága 1.
folyamat
eljárás
process ige Process gyakorisága 2.
Ragozott alakok: processes, processing, processed
feldolgoz
megmunkál
kikészít
tartósít
kidolgoz
perel
beperel
klisíroz
lenyomtat
vonul
felvonul

process jelentése példamondatokkal

The whole process required constant skilled attention.

The offline vs online process is actually quite different.

These are normally approved through appropriate processes.

Many cognitive processes are carried through without conscious awareness.

Our staff personally process each feedback card.

Szócikk process. Process jelentése, process magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

process jelentése kifejezésekkel

data processing
adatfeldolgozás, gépi adatfeldolgozás
word processing
szövegszerkesztés
be in process of completion
utolsó simításokat végzik vmin
be in the process of doing sth
vmi közben/alatt van vmi (pl. festés, költözés, stb.)
by legal process
törvényes úton
carbon process
szénmásolás, széneljárás, bikromátos másolóeljárás
creative process
alkotó folyamat
dry process
száraz eljárás
in process
kivitelezés alatt álló
in the process
vmi közben (vminek a során/folyamán)
in the process of time
idővel, idők folyamán
introduce sb to a process
beavat vkit egy eljárásba, megismertet egy eljárást kivel
investment in process
folyamatban levő beruházás
judicial process
bírósági eljárás, törvényszéki eljárás, bírósági tárgyalások
jury process
esküdtszék összeállítása
labour process
munkafolyamat
obstruct process
megakadályozza bírósági végrehajtó tevékenységét
primary processing
elsődleges megmunkálás
processing industry
feldolgozóipar
processing plant
feldolgozó üzem
roundabout process
közvetett folyamat, megkerülő folyamat, megkerülő eljárás

További process jelentések

selective solvent process oil
oldószerrel finomított olaj
technical process
műszaki eljárás
vital process
életfolyamat
zygomatic process
járomnyúlvány