private jelentése magyarul

Private jelentése példákkal az EnSzótárban. Private magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

private melléknév kiejtése 1. Private gyakorisága 1.
magántermészetű, magán-
titkos, bizalmas
nem nyilvános, zártkörű
private főnév kiejtése 2. Private gyakorisága 2.
magányosság, egyedüllét
közkatona

private jelentése példamondatokkal

That file may source additional files containing private code.

Other student loans are generally private student loans.

Early laboratory testing was performed via contracted private laboratories.

Shipping companies sometimes hire private armed security guards.

The surrounding area is under private ownership.

Szócikk private. Private jelentése, private magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

private jelentése kifejezésekkel

private detective
magándetektív
private eye
magándetektív
private income
vagyonból származó jövedelem, munka nélküli jövedelem
private means
magánvagyon
private member
egyszerű képviselő
private parts
nemi szervek, külső nemi szervek, nemzőszervek
private patient
magánbeteg
private practice
magánpraxis, magángyakorlat
private school
magániskola
private secretary
magántitkár
private soldier
közkatona
buck private
közlegény
by private contract
szabad kézből, magánokirat alapján
for sb's private ear
diszkrét
for your private ear
bizalmasan, egészen bizalmasan
give private coaching
korrepetál kivel, magánúton előkészít vkit
in my private opinion
véleményem szerint, nézetem szerint, felfogásom szerint, saját véleményem szerint, külön véleményem szerint, saját nézetem szerint
in private
magánéletben, bizalmas körben, titokban, bizalmasan, titkosan
in private clothes
polgári ruhában, civil ruhában, civilben
in private life
magánéletben, bizalmas körben
keep sth private
titokban tart vmit

További private jelentések

private agreement
magánokirat
private airplane
magánrepülőgép
private army
zsoldos hadsereg
private arrangement
barátságos megjegyzés
private bill
magánszemély által benyújtott törvényjavaslat
private car
magángépkocsi, magánautó
private carriage
magánhintó, magángépkocsi
private chapel
házi kápolna
private citizen
magánember, magánzó
private dance
zártkörű táncmulatság, zártkörű táncestély, zártkörű bál
private driver
nem hivatásos gépjárművezető, magánautós, úrvezető
private ends
egyéni érdekek
private entrance
titkos bejárat, külön bejárat
private first class
őrvezető
private fishing!
idegeneknek tilos a halászat!
private funeral
szűk családi körben megrendezett temetés
private hotel
penzió, családi penzió
private house
magánház, családi ház
private hygiene
intim higiénia
private individual
magánszemély
private initiative
magánkezdeményezés
private money
személyes vagyon
private performance
zártkörű előadás, nem nyilvános előadás
private person
magánszemély, magánember, magánzó
private pilot
magánrepülőgép pilótája, sportpilóta
private property
magántulajdon
private room
különszoba
private sewer
bekötő szennycsatorna
private siding
magánvasúti csatlakozóvágány
private sitting
zárt tanácskozás
private study
magántanulás
private theatricals
magánszínjátszás, műkedvelő előadás
private tuition
magánórák
private tutor
házitanító
private wrong
egyedi jogsérelem, egyedi jogsértés, magánjogi sérelem
private!
belépni tilos!, tilos a bemenet!
sell by private bargain
kéz alatt elad
sit in private
zárt ülésen jönnek össze, zárt ülést tartanak, nyilvánosság kizárásával üléseznek
strictly private
szigorúan bizalmas
talk to sb in private
tanúk nélkül beszél kivel
this is for your private ear
bizalmasan megsúgom neked, bizalmasan közlöm veled, egészen bizalmasan közlöm veled