price jelentése magyarul

Price jelentése példákkal az EnSzótárban. Price magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

price főnév kiejtése 1. Price gyakorisága 1.
ár
price ige kiejtése 2. Price gyakorisága 2.
Ragozott alakok: prices, pricing, priced
árat megállapít
beáraz
becsül
értékel

price jelentése példamondatokkal

Sale price includes shipping product description model name.

This reputation involves neither price issues nor workforce issues specifically.

The sale price is being kept confidential.

The price tag certainly makes things tricky though.

The present position regarding price controls is chaotic.

Szócikk price. Price jelentése, price magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

price jelentése kifejezésekkel

cut-price
leárazott, árcsökkentett
list price
árjegyzéki ár
price-fixing
árrögzítés
high-priced
sokba kerülő, drága
advance in price
áremelkedés
all-in price
teljes ár
at a low price
olcsón
at any price
mindenáron
at giveaway prices
eredmény
bear a high price
drága
bear a price
ára van
bedrock price
utolsó ár
break in prices
áresés
break-up prices
végkiárusítási árak
cash price
készpénzár
ceiling price
maximális ár
common price
napi ár
cut in prices
árleszállítás
cut prices
árakat leszállít
cut prices fine
erősen leszállítja az árakat, kis haszonkulccsal állapítja meg az árakat
cut-rate price
potom ár

További price jelentések

drop in prices
áresés
dual pricing system
kettős árrendszer
dumping price
dömpingár
dumping prices
dömping ár
established price
hatósági ár
every man has his price
minden ember megvesztegethető (ha elég nagy az összeg)
exorbitant price
uzsoraár
extort a high price for sth
túlfizetett vmit, túl magas árat számol vmiért, túl magas árat kér vmiért
fall in prices
árcsökkenés, áresés
famine price
uzsoraár
fat price
nagy ár
fixed prices
szabott árak
floor price
legalacsonyabb ár
food prices are on the rise
az élelmiszerárak emelkednek, az élelmiszerárak emelkedőben vannak
for a quarter of the price
negyedáron, negyedannyiért
for a quarter the price
negyedáron, negyedannyiért
for quarter the price
negyedáron, negyedannyiért
gross price
bruttó ár
hammer prices
leveri az árakat
hold prices down
leszorítja az árakat
knock a forint off the price
egy forintot enged, egy forintot lealkuszik
last price
utolsó ár, legalacsonyabb ár
long price
magas ár, emelt ár, felemelt ár
make a price
jó árat ér el, jó áron kel el
mark the price of an article
cikket áraz, cikket árcédulával ellát, árucikk árát feltünteti
market price
piaci ár
maximum price
maximális ár
mean price
átlagár
minimum price
legkisebb ár, legalacsonyabb ár
moderate price
mérsékelt ár
net price
nettó ár
official price
hatósági ár
oil price explosion
olajár-robbanás
opening price
nyitó árfolyam, kezdeti árfolyam, első árfolyam
outside price
maximális ár
overhead price
átalányár
price ceiling
maximális árszint
price cut
árleszállítás
price fixed by the authorities
hatósági ár
price gun
árazógép
price label
árcímke
price list
árlista