press jelentése magyarul

Press jelentése példákkal az EnSzótárban. Press magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

press főnév kiejtése 1. Press gyakorisága 1.
nyomás
prés
sajtó
könyvnyomtatás
nyomda, könyvnyomda
tolongás, szorongás
tömeg, csődület
hajsza
szekrény, ruhásszekrény
fehérneműs szekrény
press ige kiejtése 2. Press gyakorisága 2.
Ragozott alakok: presses, pressing, pressed
nyom, megnyom, összenyom
sajtol, kisajtol
présel, kiprésel
szorít, megszorít
ölel, átölel
vasal, kivasal
kényszerít, sürget, siettet
nyomul, tolong, szorong
sürgős, sietős
befolyással/hatással van
erőszakkal besoroz/verbuvál

press jelentése példamondatokkal

Both public and press were kept away.

But press more deeply and money expresses power.

I chose three custom printing vendors with appropriate press equipment.

The mainstream press reviews were generally positive.

Journalists demand dialogue to discuss press reform.

Szócikk press. Press jelentése, press magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

press jelentése kifejezésekkel

hard-pressed
zaklatott
garlic press
fokhagymanyomó
press conference
sajtótájékoztató, sajtókonferencia
press release
sajtóközlemény
press stud
patent
press-up
fekvőtámasz
press on
ráprésel, ráerősít, ráerőltet, siettet, sürget, unszol, előretódul, eltökélten folytat vmit
arming press
fedélprés, táblaprés
at press
sajtó alatt, szedés alatt, tördelés alatt, nyomás alatt, sajtó alatt levő
be hard pressed
sarkában vannak, kétségbeejtő helyzetben van, nyomasztó helyzetben van
be hard pressed for time
sürgeti az idő
be pressed
el van halmozva, el van árasztva
botanist's press
növényprés
carry a press of sail
minden vitorlát felvon
censorship of the press
sajtócenzúra
correct the press
korrektúrát csinál
drive/hammer/press/ram sth home
megértet vmit, világossá tesz vmit
eccentric press
körhagyó sajtó, excenterprés
extruding press
rúdsajtó, csősajtó
for press
nyomdakész, kinyomható
force one's way through the press
átvágja magát a tömegen, utat tör magának a tömegben

További press jelentések

gag the press
elnémítja a sajtót, elhallgattatja a sajtót
go to press
nyomdába kerül, nyomdába megy
hanging press
akasztós szekrény
hydraulic press
vízsajtó, hidraulikus sajtó
in press
sajtó alatt, szedés alatt, tördelés alatt, nyomás alatt, sajtó alatt levő
in the press
nyomás alatt, sajtó alatt, szedés alatt, tördelés alatt, sajtó alatt levő
in the press of the fight
ütközet hevében, összecsapás hevében, tusa hevében, ütközet közepette
in the thick of the press
ahol legerősebben dúl a harc, ahol legádázabb a tusa, harc sűrűjében
just off press
legfrissebb kiadás, most jelent meg
liberty of press
sajtószabadság
liberty of the press
sajtószabadság
meet the press
interjút ad, sajtókonferenciát tart
news hot off the press
legfrissebb kiadás, legújabb hírek
oracular press
mindentudó sajtó, csalhatatlan sajtó, tévedhetetlen sajtó
panic press
pánikot keltő sajtó, rémhírterjesztő sajtó
press a point
külön kiemel egy szempontot, külön kihangsúlyoz egy szempontot
press against
nekitámaszkodik
press an attack
erőteljesen támad
press an attack home
támadást a végsőkig keresztülhajt
press association
hírügynökség
press charges
vádat emel
press close to sb
szorosan hozzásimul vkihez, közel húzódik vkihez
press close to sth
közel húzódik vmihez, odahúzódik vmihez
press down
lenyom, lesimít
press for
erőteljesen sürget, követel
press forward
előreözönlik, siettet, sürget, unszol, előnyomulás, előrenyomulás
press lord
sajtócézár
press of business
sürgős munka, sürgős elfoglaltság, hivatalos elfoglaltság, üzleti elfoglaltság, üzleti ügyek
press of modern life
modern élet lázas sietsége
press one's advantage
kihasználja előnyös helyzetét, hajszolja a sikert, kihasználja a sikert
press one's suit
kérését sürgeti
press sb hard
szorongat vkit
press sb to one's breast
magához ölel vkit, keblére ölel vkit, szívére zár vkit
press sb to one's heart
szívére ölel vkit
press the button
megindít, bekapcsol, elindítja az eseményeket, megnyomja a gombot
press the enemy closely
szorongatja az ellenséget, üldözi az ellenséget
press the enemy hard
szorongatja az ellenséget, üldözi az ellenséget
press the juice from a lemon
kiprésel egy citromot, kifacsar egy citromot
press the juice out of a lemon
kiprésel egy citromot, kifacsar egy citromot
press the pace
hajtja a tempót, sietteti a tempót
press the pedal home
teljes gázt ad
press upon
ráprésel, ráerősít, ráerőltet