present jelentése magyarul

Present jelentése példákkal az EnSzótárban. Present magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

present 1 melléknév kiejtése 1. Present gyakorisága 1.
vhol jelenlevő
vhol/vmiben előforduló/létező
jelen, jelenlegi
mostani
jelenleg tárgyalt/mérlegelt
jelen idejű
present 1 főnév kiejtése 2. Present gyakorisága 2.
a jelen
a jelen pillanat
jelen idő
present 2 ige kiejtése 3. Present gyakorisága 3.
Ragozott alakok: presents, presenting, presented
átad (díjátadón díjat, címet)
(formálisan) bemutat vkit vkinek
ismertet, vezet (showműsort)
(problémát, nehézséget) felvet, okoz
ráfog, rászegez (fegyvert)
present 2 főnév kiejtése 4. Present gyakorisága 4.
célra tartás, tüzelőhelyzet
present 3 főnév kiejtése 5. Present gyakorisága 5.
ajándék

present jelentése példamondatokkal

At present different drugs are very famous among ordinary individuals.

The declaration was publicly read before present media.

At present different tablets are very popular among ordinary individuals.

Certain uniquely determined grammatical elements present special problems.

Determining financial feasibility is best represented through net present value.

Szócikk present. Present jelentése, present magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

present jelentése kifejezésekkel

present-day
mai, jelenlegi
ever-present
állandóan jelenlevő, mindig jelenlevő
re-present
újra benyújt, bemutat (csekket, számlát)
present participle
jelen idejű melléknévi igenév
present perfect
befejezett jelen
present tense
jelen idő
(there is) no time like the present
most van/ez a legjobb alkalom (nem kell várni)
a good opportunity presents itself
kedvező alkalom adódik
all present and correct
minden/mindenki (rendben) megvan, nem hiányzik senki/semmi
an idea presents itself
felmerül egy ötlet
as a present
ajándékként
as the case stands at present
jelenlegi helyzetben
at present
jelenleg, most
at the present time
jelenleg, most
be present
jelen van
by these presents
ezennel, ezen okmánnyal
for the present
egyelőre, pillanatnyilag
goodbye for the present!
viszontlátásra!
if an opportunity presents itself
ha alkalom adódik
in the present instance
jelen esetben
it presents some difficulty
némi nehézséget okoz

További present jelentések

make a present of
ajándékba ad vmit, megajándékoz vmivel
make sb a present of sth
megajándékoz vkit mivel
no time like the present
most vagy soha, ez a legjobb alkalom, ez a legfőbb alkalom
no time like the present to
ez a legfőbb alkalom, hogy
on the present occasion
jelenleg, most, ez alkalommal
present a fine appearance
jól fest
present a petition to sb
feliratot intéz vkihez
present a play
színdarabot bemutat, színdarabot előad
present a suggestion
javaslatot tesz
present an unbroken front
töretlen harci kedvet mutat, bátran kiáll
present arms
fegyverrel tiszteleg
present company excepted
jelenlevők kivételek, jelenlevők kivételével
present copy
tiszteletpéldány
present difficulty
nehézséget okoz
present government
jelenlegi kormány
present money
készpénz
present one's credentials
átnyújtja megbízólevelét
present oneself
jelentkezik
present sb to sb
bemutat vkit vkinek
present sb with sth
megajándékoz vkit mivel
present sth to sb
odaajándékoz vmit vkinek, ajándékoz vmit vkinek
present writer
szerző
presented to the congress for action
határozat céljából a kongresszus elé terjesztett
take presents
ajándékot elfogad
the present writer
e sorok írója
these presents
ez a dokumentum, ez az irat
those present
jelenlevők
up to the present
eddig
up to the present time
eddig