power jelentése magyarul

Power jelentése példákkal az EnSzótárban. Power magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

power főnév kiejtése 1. Power gyakorisága 1.
hatalom
uralom
hatáskör
nagyhatalom
képesség, tehetség vmire
(testi) erő
energia
teljesítmény
hatvány
sok, rengeteg vmi
power ige kiejtése 2. Power gyakorisága 2.
Ragozott alakok: powers, powering, powered
hajt, meghajt (pl. motort)
bekapcsol/kikapcsol
energikusan halad
nagy erővel irányít vhova (pl. labdát)

power jelentése példamondatokkal

Each power car had ten computer systems.

One power car was delivered every week.

Few power services companies calculate safe flash boundaries.

The announces whenever magical power is invoked.

No vendor has made money selling power reactors.

Szócikk power. Power jelentése, power magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

power jelentése kifejezésekkel

power-sharing
hatalommegosztás
high-powered
nagy teljesítményű (gép), nagy hatalommal/befolyással rendelkező (ember), nagy dinamizmussal/tetterővel rendelkező (ember), nagy felelősséget igénylő (munka)
nuclear power
atomenergia, atomhatalom
power plant
erőmű, hajtómű, energiaellátó központ
power politics
erőpolitika, erőhatalmi politika
power station
erőmű
power steering
szervomotoros kormányzás
power structure
hatalmi rendszer
pulling power
húzóerő, vonóerő, húzóteljesítmény, vonóteljesítmény
nuclear-powered
atomhajtású, atomerővel hajtott
power sth up
áram alá helyez (berendezést), áramot ad (gépnek)
vest in sb/sth (of power, property, etc.)
átszáll vkire, rászáll vkire (tulajdon, stb.)
accession to power
hatalomra jutás
act with full powers
teljhatalommal cselekszik, teljhatalommal jár el, szabad keze van
advent to power
hatalomra jutás
armour defeating power
páncélátütő képesség
as far as lies within one's power
amennyiben módjában van, amennyiben módjában áll, tőle telhetőleg
assume power
átveszi a hatalmat
at the zenith of one's power
hatalma teljében
atomic power
atomenergia
be beyond one's power
meghaladja erejét, nem áll módjában

További power jelentések

be in power
hatalmon van, uralmon van, kormányon van
be out of sb's power
nem áll módjában vkinek, nem áll hatalmában vkinek
become a power for good
jó befolyást gyakorol, üdvös befolyást gyakorol
civil power
polgári hatóság
come into power
hatalomra jut, uralomra jut
concurrent powers
közös hatalom, vetélkedő főhatalmak
curative power
gyógyhatás
division of powers
hatáskörök szétválasztása
do all in one's power
megtesz minden tőle telhetőt, megtesz mindent, ami csak hatalmában áll
do sb/sth a power of good
nagy előnyére szolgál, nagyon jót tesz neki
dual power
kettős hatalom
exceed one's powers
túllépi a hatáskörét, túllépi a jogkörét
executive power
végrehajtói hatalom, végrehajtó hatalom
failure in the power supply
áramkimaradás
fall into sb's power
vkinek a hatalmába kerül, vkinek a befolyása alá kerül
fall into the power of sb
fogságába esik vkinek, vkinek a fogságába esik
five to the power two
öt a négyzeten, öt a másodikon
full powers
teljhatalom
furnish sb with full powers
teljhatalmat ad vkinek, szabad kezet ad vkinek
fusion power
fúziós energia
generation of power
energiafejlesztés
get power
hatalomra jut
giddy with power
megszédült a hatalomtól, hatalom ittas
go beyond one's powers
túllépi hatáskörét, túllépi jogkörét
great powers
nagyhatalmak
greed for power
hatalomvágy
have it in one's power to do sth
hatalmában van vmit megtenni, módjában áll vmit megtenni, jogában áll vmit megtenni
have power over sb
hatalmában tart vkit, hatalma van vki fölött
have sb in one's power
hatalmában tart vkit
have the power to do sth
hatalmában van vmit megtenni, módjában áll vmit megtenni, jogában áll vmit megtenni
he makes a bid for power
kísérletet tesz a hatalom átvételére
heating power
hőérték, fűtőképesség
hiding power
elnyelőképesség, fedőképesség
his powers are falling
szellemileg hanyatlik, erői hanyatlanak
household power
hálózati feszültség
illuminating power
fényerő
immunizing power
immunizáló képesség
immunological power
immunizáló képesség
in the power of
vki/vmi uralma/irányítása alatt
invest sb with full power
teljhatalommal ruház fel vkit
labour power
munkaerő
large powers
széleskörű hatalom