post jelentése magyarul

Post jelentése példákkal az EnSzótárban. Post magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

post 1 főnév kiejtése 1. Post gyakorisága 1.
posta
postahivatal
levélgyűjtő szekrény
cölöp, karó, jelzőkaró
oszlop, pillér
ajtófélfa
kapufa
őrhely
őrszem
megerősített katonai állás
állás, elhelyezkedés
állás, álláshely
post 1 ige kiejtése 2. Post gyakorisága 2.
Ragozott alakok: posts, posting, posted
felad, bedob (levelet)
postán küld, postáz, postára ad
értesít
elkönyvel
gyorsan jár/utazik
kiragaszt, plakátol
közzétesz
állít, felállít (őrszemet)
(parancsnoki tisztségre) kinevez

post jelentése példamondatokkal

The post changed hands several times during fighting.

This post is very much worth reading and understanding.

His post game act is wearing thin.

Good post here highlighting why personal branding is important.

No post treatment survival data was recorded.

Szócikk post. Post jelentése, post magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

post jelentése kifejezésekkel

post-war
háború utáni
post-mortem
halottszemle, boncolás, utóvizsgálat
post-industrial
poszt-indusztriális
post-operative
(orv.) műtét, operáció utáni
post-date
későbbre keltez, később tesz/történik (vminél)
command post
harcálláspont, hadiszállás
lamp post
lámpaoszlop
last post
takarodó, takarodó kürtszava, lélekharang
observation post
megfigyelőállás, katonai megfigyelőállás
parcel post
csomagposta
post office
posta, postaszolgálat, postahivatal, postaépület, postásjáték (gyerekjáték, US)
post office box
postafiók
post-boy
küldönc, levélhordó, postakocsi
registered post
ajánlott küldemény, ajánlott postai küldemény
starting post
rajtpózna
trading post
kereskedelmi ügynökség
post-free
bérmentve
post-mortem
boncolási, halottszemlei, halál utáni
post-paid
bérmentesített
post-treatment
utókezelés
post-haste
lóhalálában

További post jelentések

applicant for a post
kandidátus
bank post
külföldi levelezéshez való levélpapír
be left at the post
állva hagyják, vesztésre áll (versenyben)
be on post
őrségen van, őrt áll
be on the wrong side of the post
eltéved, eltévedt
be posted to a ship
hajóra kap beosztást
by return of post
postafordultával
cossack post
négy emberből álló előőrs
detached post
előretolt állás
door post
ajtófélfa, ajtókeret
exchange into a new post
új beosztást kap, áthelyezik hivatalcserével
exchange of posts
álláscsere
exchange posts with sb
hivatalt cserél kivel, beosztást cserél kivel
first past the post
elsőként fut be, először halad át a célvonalon, egyszerű többségen alapuló választási rendszer
first post
első takarodó
general post
helycserés társasjáték, reggeli postakézbesítés, reggeli posta, helycsere
general post office
főposta
go to the post
részt vesz a versenyben, indul a versenyen
head post office
főposta
hit the post
kapufát lő
hold high post
magas beosztásban van
job's post
vészhírnök
keep sb posted
rendszeresen értesít vkit, rendszeresen tájékoztat vkit
keep sb posted up in sth
informál (rendszeresen)
kiss the post
elkésett
line post
vezetékoszlop, pózna
lookout post
figyelőhely, megfigyelőpont, megfigyelési pont, őrhely
metal post
ércpillér
nurse's post
ápolónői állás, ápolónői hivatás
occupy an important post
fontos állást tölt be, fontos állása van
open one's post
felbontja a postáját
pneumatic post
csőposta
post a letter
felad egy levelet
post a reward
jutalmat tűz ki
post a wall
falat hirdetésekkel teleragaszt, falat plakátokkal teleragaszt
post an entry
elkönyvel egy tételt, tételt elkönyvel
post brake
tuskófék
post cemetery
helyőrségi temető, katonai temető
post code
irányítószám, postai irányítószám
post commander
csapatparancsnok
post engineer
katonai állomáshely műszaki parancsnoka
post exchange
helyőrségi üzlet, kantin