place jelentése magyarul

Place jelentése példákkal az EnSzótárban. Place magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

place főnév kiejtése 1. Place gyakorisága 1.
hely
a helye vkinek/vminek
helyezés (versenyen, stb.)
-tér, (rövid) -utca (helyek neveiben)
place ige kiejtése 2. Place gyakorisága 2.
Ragozott alakok: places, placing, placed
helyez, elhelyez, tesz vhova
vmilyen helyzetbe hoz
helyez, állít, szerepeltet, sorol (átv.)
vmilyen helyzetben van vmihez
elhelyez vkit (munkahelyet/otthont talál vkinek)
kihelyez (részvényt, pénzt)
elhelyez, felad (rendelést, fogadást, stb.)
helyez, besorol
felismer, megállapít
vmilyen helyezést ér el (versenyen)

place jelentése példamondatokkal

This competition takes place every four years.

How such unconscious communication takes place is therefore certainly worth studying.

The initial starting place is pretty ugly.

Many conflicts are taking place amid general indifference.

This stage takes place during young adulthood.

Szócikk place. Place jelentése, place magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

place jelentése kifejezésekkel

hiding place
rejtekhely
meeting place
találkozóhely, találkahely
place mat
tányéralátét
place setting
teríték
resting place
pihenőhely
watering place
gyógyfürdő
I have no other place to go to
nincs máshová mennem, nincs máshová fordulnom
I wish I were in your place
bárcsak a helyedben lehetnék, bár cserélhetnék veled, de szívesen lennék a helyedben
a place in the sun
a napos oldalon (előnyös/kedvezményezett helyzetben)
aim for a place
tart vhova, siet vhova
all over the place
(szétszórva) mindenütt, mindenfelé
applicant for a place
kandidátus
as if sb owns the place | like sb owns the place
mintha az övé lenne ott minden
at what time will the meeting take place?
hány órakor lesz a gyűlés?
be difficult to place
nehezen eladható, nehezen elhelyezhető
be in a place
helyben van, állásban van, szolgál
be in place
jó helyen van, helyben van, jelen van, hivatalban van, közhivatalban van, hivatalt tölt be, közhivatalt tölt be
be kept in a cool place
hűvös helyen tartandó
be kept in a warm place
meleg helyen tartandó
be out of place
nem illik ide
be resident in a place
lakik vhol, állandóan tartózkodik vhol

További place jelentések

change places
helyet/szerepet cserél
click into place
beugrik vmi, hirtelen világossá/érthetővé válik
come out of a place
kijön vhonnan
come round to my place
gyere el hozzám, látogass meg
conception has not taken place
fogamzásra nem került sor, megtermékenyülés nem következett be
continuance in a place
tartózkodás meghosszabbítása vmilyen helyen
fall into place
összeáll a kép (átv.), érthetővé/áttekinthetővé válik
fast food place
gyors-étkező, gyorsbüfé
find a place
állásban elhelyezkedik
find one's way to a place
odatalál vhova
from place to place
egyik helyről a másikra
gain admittance into a place
sikerül bejutnia vhova
get admittance into a place
sikerül bejutnia vhova
give place
helyt ad, vmi helyébe lép, felvált vmit, helyet ad, meghátrál, helyébe lép, örökébe lép
give place to
felváltja vmi, átadja a helyét vminek, helyettesítik vmivel
give place to sb
utat enged vkinek, átadja vkinek a helyét, átengedi vkinek a helyét
give place!
helyet!
go places
utazik, megnézi a látnivalókat, sokra viszi, nagy jövő előtt áll
good place
jó elhelyezkedés
have a soft place in one's heart for sb
mindig szeretettel gondol vkire, elfogult vki javára, érzelmileg elfogult vki javára
have gained a warm place
meleg fogadtatásra talál
have no place to go to
nincs hova mennie, nem tud hova menni
have one's place in the sun
előkelő helye van a világban, előkelő rangja van, joga van az élethez, joga van az érvényesüléshez
hie to a place
siet vhova, igyekszik vhova
his heart lies in the right place
helyén van a szíve
hold the first place in sth
rangelső vmiben, első helyen áll vmiben, élen jár vmiben
if I were in your place
én a te helyedben, ha a helyedben volnék
in another place
másutt, máshol, más helyütt, más helyen, országgyűlés másik házában
in due time and place
megfelelő helyen és időben
in high places
előkelő körökben
in his place
ő helyében, őhelyette, az ő helyében
in place
érvénybe/működésbe lépett (szabály, rendszer, stb.), a helyszínen, helyben
in place of
vmi helyett
in public place
közterületen
in the first place
először is (első pontként), a kezdetkor, mindjárt a legelején
in the last place
utolsósorban, legutolsó sorban
in the next place
majd, utána, azután
in the right place
megfelelő helyen, helyén, maga helyén
in the second place
másodszor, másodsorban, másodiknak, másodikként
in this very place
pontosan azon a helyen, pontosan ezen a helyen
it is no place for me
ez nem nekem való hely
it is not my place to do it
nem áll módomban megtenni, nem tartozik ügykörömbe