pick jelentése magyarul

Pick jelentése példákkal az EnSzótárban. Pick magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

pick ige kiejtése 1. Pick gyakorisága 1.
Ragozott alakok: picks, picking, picked
csipked
szúr, váj
szed, kiszed
piszkál, kipiszkál
szed, leszed, tép, letép (gyümölcsöt, virágot)
kopaszt (baromfit)
gondosan megválogat/kiválaszt
kikeres, kiszemel
csipeget, szedeget
eszeget, csipeget (ember)
pick főnév kiejtése 2. Pick gyakorisága 2.
vminek a java/színe
válogatás, kiválogatás
csákány
fogpiszkáló

pick jelentése példamondatokkal

And why pick on heart disease alone?

For each period pick at least three greatest successes.

I usually pick an interesting stamp too.

Bigger turtles often pick on smaller tank mates.

How much does a pick axe cost?

Szócikk pick. Pick jelentése, pick magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

pick jelentése kifejezésekkel

hand-pick
kézzel kiválogat, kézzel tisztít
pick-me-up
szíverősítő
pick off
leszed, letép, egyenként lelő
pick on
kiszemel, kiszúr
pick on sb
pikkel vkire, utazik vkire
pick out
kiszemel, kiválogat, megkülönböztet, felismer, kiolvas, kiókumlál, kiszínez, hallás után eljátszik
pick over
átválogat
pick up
felszed, felvesz, felkap, felcsíp, szerez, talál, keres vmit, szert tesz (vmire), (gyorsan) elsajátít (vmit), összeismerkedik vkivel, javul, erősödik, összeszedi magát, nekilendül (üzlet, stb.), felcsákányoz
pick up on sth
megért vmit, vág az esze, jól működik az agya, felfigyel vmire, ráharap vmire, rábukik vmire, rámar vmire
I'll pick you up at your house
majd érted megyek
fruit picking
gyümölcsszedés
grape picking
szüretelés, szőlőszedés
hand picking
kézi válogatás, kézzel történő válogatás
have a bone to pick with sb
elintéznivalója van vkivel, elszámolni valója van vkivel
it is not to be picked up every day
nem terem minden bokorban
lock pick
álkulcs
pick a banjo
bendzsón játszik
pick a bone
csontot lerág
pick a lock
zárat feltör
pick a quarrel with sb
beleköt vkibe, összevész kivel
pick and choose
aprólékos gonddal válogat, aprólékos gonddal kiválogat, finnyáskodik

További pick jelentések

pick and shovel man
földmunkás, kubikos
pick at one's food
csipeget az ételből
pick at sb
beleköt vkibe, piszkál vkit
pick fruit
gyümölcsöt szed
pick grapes
szüretel, szőlőt szed
pick oakum
kócot készít, követ tör
pick of the basket
java vminek, vminek a java
pick one's nose
orrát piszkálja
pick one's step
óvatosan lépked
pick one's teeth
fogát piszkálja
pick one's way
óvatosan lépked
pick oneself up
összeszedi magát
pick sb up sharply
keményen megdorgál vkit, alaposan ráolvas vkire, lekap vkit a tíz körméről
pick up a beacon leg
sávirányt felvesz
pick up a language
nyelvet gyorsan megtanul, nyelvet gyorsan elsajátít
pick up a language easily
könnyen belejön a nyelvbe, hamar belejön a nyelvbe
pick up a living
megélhetést szerez, megélhetést teremt, megélhetéshez jut
pick up a man
férfit felcsíp, férfit leszólít
pick up a quarrel with sb
beleköt vkibe, kikezd kivel, ujjat húz kivel, összevész kivel, veszekedést provokál kivel
pick up a stitch
szemet felszed
pick up a wave
adást behangol, hullámsávot felvesz
pick up an aircraft
repülőgépet felfedez
pick up courage
bátorságot visszanyer
pick up for sides
oldalt választ, mezőnyt választ
pick up information
értesülést szerez, információt szerez
pick up new friends
új barátokra tesz szert
pick up on sb
elér vkit, utolér vkit
pick up one's buoy
felszedi a horgonybóját, felszedi a kikötőbóját
pick up one's moorings
szedi a sátorfáját
pick up passengers
utasokat vesz fel
pick up sth cheap
olcsón jut vmihez, potom pénzért szerez vmit
pick up strength
erőre kap, újult erőre kap, felépül
pick up the mistakes
felfedezi a hibákat, rátalál a hibákra
pick up the pieces
összeszedi magát (egy megpróbáltatás után)
pick up the tab
fizet, állja a számlát
pick up the trail
újra megtalálja a nyomot
pick up weight
hízik
pick up with a woman
nővel kikezd
pick up with sb
összeismerkedik kivel, ismeretséget köt kivel, ismeretségbe kerül kivel, felszed vkit
picked dressing
durva faragás, felületmegmunkálás
picked men
válogatott emberek, kiválasztott emberek, emberek színe-java, emberek legjava
picked oakum
tilolt kóc