person jelentése magyarul

Person jelentése példákkal az EnSzótárban. Person magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

person főnév kiejtése. Person gyakorisága.
Többes szám: people, persons
személy
egyén
ember
valaki
szereplő

person jelentése példamondatokkal

Never talk while another person is talking.

A third person involved is being sought.

Each person may require slightly different leadership styles.

This second person simply lost self control.

How many packs did each person buy?

Szócikk person. Person jelentése, person magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

person jelentése kifejezésekkel

little people
tündérek, manók
third person
harmadik személy, közömbös személy, kívülálló személy
person-to-person
(US) meghívásos (telefonbeszélgetés), közvetlen/direkt személyes (kapcsolat)
3rd person singular
egyes szám harmadik személy
I have known people die of it
hallottam már olyanokról is, akik belehaltak
People of the Book
keresztények és zsidók (muszlimok meghatározása szerint)
a number of persons
többen, néhányan
a score of people
vagy húsz ember
affix ridicule to a person
nevetségessé tesz vkit, csúffá tesz vkit
any person other than yourself
bárki más, bárki rajtad kívül, bárki a te helyedben
any reasonable person will admit this
minden értelmes ember elismeri ezt
apportion a sum among several people
összeget feloszt több személy között, összeget szétoszt több személy között
apportion out a sum among several people
összeget feloszt több személy között, összeget szétoszt több személy között
artificial person
jogi személy
as many as ten people saw it
tízen is látták
be all things to all men/people
mindenkinek kedvébe jár/kedvére tesz, mindenki máshogy értheti/használhatja
be loath to part with a person
nem szívesen válik meg vkitől, nem szívesen búcsúzik el vkitől
be no respecter of persons
senkire sincs tisztelettel
be not such a fool as people make out
nem olyan bolond, mint amilyennek lefestik, nem olyan bolond, mint amilyennek hiszik, nem olyan bolond, mint amilyennek feltüntetik
be sprung from the people
népből származik, népből ered
bear the person of sb
megszemélyesít vkit

További person jelentések

certain number of persons
bizonyos emberek, bizonyos számú emberek
chosen people
választott nép, zsidók
church people
anglikán egyházbeliek
common people
köznép, egyszerű emberek
decent sort of person
rendes ember
difficult person
nehéz egy ember
disorderly person
rendzavaró személy
easy person to get on with
könnyű vele kijönni, könnyen kezelhető
ebullition of the people
népi felkelés
exuberant person
életerőtől duzzadó személy
go along with people
társaságba jár
good few people
sok ember, jó sok ember, egy csomó ember, sokan
good many people
sok ember, jó sok ember, egy csomó ember, sokan
good people
tündérek
great masses of people
széles néprétegek, széles néptömegek, emberek zöme
gross of the people
nép széles tömegei
he is not the person to do that
ő nem az az ember, aki ilyet tesz
he was enthroned in the hearts of his people
népe szívébe zárta
in person
személyesen
large body of people
nagyszámú társaság, nagy embertömeg
many people
sok ember
mass of people
tömeg, embertömeg, sokaság, rengeteg ember, temérdek ember
my people
szüleim, családom, enyéim, hozzátartozóim
newsy person
hírharang
no less person than
nem kisebb személy, mint
no person
senki
not a proper person to know
nem megfelelő ismeretség, nem megfelelő társaság
not very estimable person
nem valami tiszteletre méltó személy, nem sokra értékelhető személy
one can often recognise a person by his walk
gyakran a járásáról lehet megismerni valakit
one or two people
egy-két ember
other people
mások
other people beside yourselves
rajtatok kívül mások is
peculiar people
választott nép, egyfajta protestáns szekta
people are beginning to get on to him
kezdik kiismerni, az emberek kezdik kiismerni őt
people at large
nagyközönség, emberek általánosságban véve
people of London
London lakossága, londoniak
people of all ranks
minden rendű és rangú ember
people of all ways of life
minden fajta foglalkozású ember
people of good position
előkelő állású emberek, jó állású emberek, jó társadalmi állású emberek
people of leisure
magánzók
people of taste
jó ízlésű emberek
people of weight
befolyásos emberek