per jelentése magyarul

per angolul

Per jelentése példákkal az EnSzótárban. Per magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

per elöljárószó kiejtése. Per gyakorisága.
vminek révén

per jelentése példamondatokkal

These procedures occurred five times per week.

In such practices crop production per unit area is high.

Additional coverage per package is available upon request.

Three measurements were performed per diameter image.

This method is therefore invoked many times per event.

Szócikk per. Per jelentése, per magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

per jelentése kifejezésekkel

per cent
százalék
per se
önmagában
per capita
per fő
per diem
naponta, napi juttatás
per cent
vhány százalékosan
admission so much per head
belépti díj személyenként ennyi és ennyi
as per account rendered
elszámolás szerint, számadás szerint
as per advice
értesítés szerint, tudósítás szerint
as per contra
ellentételként
at the rate of six per cent
hat százalékos kamatra
clear ten per cent
tíz százalékot keres vmin
consumption per head
egy főre eső fogyasztás
declare of divident of six per cent
hat százalékos osztalék kifizetését jelenti be
he topped in fifteen per cent
tizenöt százalékkal túlteljesített
increment per cent
százalékos növekedés, szaporodási százalék
per capita consumption
egy főre eső fogyasztás
per head
fejenként, személyenként
power per unit of mass
tömegegység által kifejtett erő, súlyegységre eső teljesítmény
prices per foot run
ára folyólábanként
settlement per contra
kompenzálás
stroke thirty per minute
percenként harminc evezőcsapást tesz

További per jelentések

wages at the rate of three pounds per week
heti három fontos bér, átlagban heti három fontos bér