people jelentése magyarul

People jelentése példákkal az EnSzótárban. People magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: person

people főnév kiejtése 1. People gyakorisága 1.
emberek
népesség, lakosság
köznép
a vád képviselője, ügyészség
nép (nemzet, etnikum)
alkalmazottak
munkások
vkinek az emberei/támogatói
rokonság, család, hozzátartozók
people ige kiejtése 2. People gyakorisága 2.
benépesít

people jelentése példamondatokkal

The fact is people always leave churches.

The people behind music industry are truly evil.

Medical research studies involving people are called clinical trials.

A ropes course helped young people become real friends.

The down lining inside keeps people comfortable.

Szócikk people. People jelentése, people magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

people jelentése kifejezésekkel

little people
tündérek, manók
I have known people die of it
hallottam már olyanokról is, akik belehaltak
People of the Book
keresztények és zsidók (muszlimok meghatározása szerint)
a score of people
vagy húsz ember
apportion a sum among several people
összeget feloszt több személy között, összeget szétoszt több személy között
apportion out a sum among several people
összeget feloszt több személy között, összeget szétoszt több személy között
as many as ten people saw it
tízen is látták
be all things to all men/people
mindenkinek kedvébe jár/kedvére tesz, mindenki máshogy értheti/használhatja
be not such a fool as people make out
nem olyan bolond, mint amilyennek lefestik, nem olyan bolond, mint amilyennek hiszik, nem olyan bolond, mint amilyennek feltüntetik
be sprung from the people
népből származik, népből ered
chosen people
választott nép, zsidók
church people
anglikán egyházbeliek
common people
köznép, egyszerű emberek
ebullition of the people
népi felkelés
go along with people
társaságba jár
good few people
sok ember, jó sok ember, egy csomó ember, sokan
good many people
sok ember, jó sok ember, egy csomó ember, sokan
good people
tündérek
great masses of people
széles néprétegek, széles néptömegek, emberek zöme
gross of the people
nép széles tömegei
he was enthroned in the hearts of his people
népe szívébe zárta

További people jelentések

large body of people
nagyszámú társaság, nagy embertömeg
many people
sok ember
mass of people
tömeg, embertömeg, sokaság, rengeteg ember, temérdek ember
my people
szüleim, családom, enyéim, hozzátartozóim
one or two people
egy-két ember
other people
mások
other people beside yourselves
rajtatok kívül mások is
peculiar people
választott nép, egyfajta protestáns szekta
people are beginning to get on to him
kezdik kiismerni, az emberek kezdik kiismerni őt
people at large
nagyközönség, emberek általánosságban véve
people of London
London lakossága, londoniak
people of all ranks
minden rendű és rangú ember
people of all ways of life
minden fajta foglalkozású ember
people of good position
előkelő állású emberek, jó állású emberek, jó társadalmi állású emberek
people of leisure
magánzók
people of taste
jó ízlésű emberek
people of weight
befolyásos emberek
people say
azt mondják
people say that
azt beszélik, hogy, az a hír járja, hogy, úgy hírlik, hogy
power of people
hatalmas embertömeg, rengeteg ember
raise the people
fellázítja az embereket
respectable number of people
jó sokan, emberek szép számban
scores of people
rengeteg ember
set people by the ears
összeveszíti az embereket, egymásnak ugrasztja az embereket
set two people at variance
összeveszít két embert
small people
egyszerű emberek, kisemberek, tündérek
some people
némely ember, néhány ember
stiff with people
emberekkel zsúfolt
the catastrophe overtook many people
a katasztrófa sok áldozatot követelt, a katasztrófának sok áldozata volt
the voice of the people
a nép hangja, a nép szava
there are people who
van olyan, aki
they are people for my money
ezek a nekem való emberek
to several people
többeknek
toll the people in
beharangozza a hívőket a templomba
what do you people think?
maguk mit gondolnak emberek?
what three people know the whole world knows
amit hárman tudnak, azt mindenki tudja
young people
fiatalok, ifjúság