pay jelentése magyarul

Pay jelentése példákkal az EnSzótárban. Pay magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

pay 1 ige kiejtése 1. Pay gyakorisága 1.
ps: paid pp: paid e3/-ing: pays, paying
fizet, kifizet vmit
megfizet, lefizet vmit
fizetést ad (munkáért)
fizet, jövedelmez vmit
kifizetődik
fizet vmivel vmiért (átv.)
megfizet/meglakol vmiért, ráfizet vmire (átv.)
fordít vmit vmire (figyelmet, stb.)
tanúsít vmit vmi iránt (tiszteletet, stb.)
(látogatást) tesz
leró , ad, nyújt (vkinek vmit)
pay 1 főnév kiejtése 2. Pay gyakorisága 2.
fizetség
fizetés (munkáért kapott pénz)
illetmény
bér
pay 2 ige kiejtése 3. Pay gyakorisága 3.
ps: payed pp: payed e3/-ing: pays, paying
kikátrányoz, kátránnyal/szurokkal beken (hajót)

pay jelentése példamondatokkal

This is why pay walls are becoming more popular.

The pay is based upon sales performance.

The officer pay data show huge variations.

Give hazard duty pay until highways are repaired.

Canadian corporations must pay estimated taxes monthly.

Szócikk pay. Pay jelentése, pay magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

pay jelentése kifejezésekkel

pay-off
lefizetés, csúszópénz, lelépési díj, végkielégítés, jutalom, eredmény
fee-paying
fizetős (iskola, stb.), díjfizetésre kötelezett (tanuló, beteg, stb.)
low-paid
rosszul fizető, rosszul kereső
paid-up
tagdíjat megfizető (tag), elkötelezett, elkötelezettje vminek, befizetett (tőke)
pay dirt
aranytartalmú föveny, aranytartalmú áradmány
pay packet
bérfizetési boríték
take-home pay
nettó fizetés, a levonások utáni fizetés
post-paid
bérmentesített
well-paying
jól fizető
pay off
kifizetődik, beválik, helyesnek bizonyul
pay sb back (for sth)
megfizet/visszafizet vkinek vmiért (átv.) (megbosszul vmit)
pay sb back (sth) | pay sth back (to sb)
visszafizet (kölcsönt)
pay sb off
kifizet vkit (és elbocsát), lefizet vkit (tanút, stb.)
pay sth in | pay sth into sth
befizet (bankszámlára)
pay sth off
kifizet, kiegyenlít vmit (hitelt, tartozást)
pay sth out
kifizet (nagyobb összeget), kienged, ráenged (kötelet)
pay up
kifizet (tartozást, adósságot)
I'll make him pay dear for it
ezért még drágán megfizet nekem
allow a sb time to pay
fizetési halasztást ad vkinek
arrears of pay
elmaradt fizetés
be paid by the hour
órabér alapján fizetik

További pay jelentések

be paid by time
órabérben fizetik
carriage paid
bérmentve, fuvar fizetve, fuvardíj fizetve
complain on the score of low pay
alacsony fizetése miatt panaszkodik
default in paying
fizetés nem teljesítése, késedelmes fizetés, fizetési késedelem
duty paid
elvámolva
full pay
teljes fizetés
fully paid
teljesen kifizetve
fully paid share
befizetett részvény
get big pay
magas fizetése van
go shares with sb in paying the freight
felesben fizeti kivel a fuvardíjat
have all expenses paid
költségmentesen kap, ingyen kap, minden költségét viselik
he paid pro rata to the debts owing to them
tartozásainak arányában fizetett, követeléseiknek arányában fizetett
he who pays the piper calls the tune
pénz beszél kutya ugat, aki fizet az diktál
his pay was 900 forint a month and all found
fizetése lakás és ellátással 900 forint volt
hit pay dirt
értékes dologra bukkan, lényeghez ér, lényeghez érkezik
in the pay of
vki/vmi által megfizetve, vkinek az alkalmazásában/alkalmazottjaként
it doesn't pay
nem fizetődik ki, nem érdemes
it will more than pay the trouble
bőségesen megéri a fáradságot
it will pay you to
nem bánja meg, ha
it's the numbers that pay
sok kicsi sokra megy
moneys paid in
bevételek
moneys paid out
teljesített fizetések
pay a call on sb
meglátogat vkit
pay a deposit
foglalót ad, előleget ad, biztosítékot tesz le, bánatpénzt tesz le
pay at the desk!
a pénztárnál tessék fizetni!
pay attention
vigyáz, ügyel, figyelmet szentel
pay attention to a lady
udvarol
pay big
nagy árat fizet
pay bills online
internetes átutalással fizeti a számlákat
pay by bank transfer
banki átutalással fizet
pay by cheque
csekkel fizet
pay by credit card
hitelkártyával fizet
pay by debit card
bankkártyával fizet
pay by/in instalments
részletre fizet
pay cash
készpénzzel fizet
pay court to
hízelgő figyelemben részesít, hízelgő figyelemmel áraszt el
pay dear for sth
drágán megfizet vmiért
pay dearly
nagy árat fizet vmiért (nagy költséggel/erőfeszítéssel ér el vmit), nagyon megfizet vmiért (elszenved vmit vmiért)
pay double the value
érték kétszeresét fizeti, érték kétszeresét fizeti meg
pay down
lefizet
pay envelope
bérfizetési boríték
pay for
fizet vmiért, megfizet vmiért, megfizet vmit, lakol vmiért, bűnhődik vmiért