past jelentése magyarul

Past jelentése példákkal az EnSzótárban. Past magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

past melléknév kiejtése 1. Past gyakorisága 1.
múlt
elmúlt
régi
past főnév kiejtése 2. Past gyakorisága 2.
történelem
előélet
múlt idő
past határozószó kiejtése 3. Past gyakorisága 3.
túl
el
után
mellett
mellette el
el vmi mellett
vmin túl

past jelentése példamondatokkal

This is happening since past few minutes!

He quickly reviewed my past six months performance.

Several forest fires were reported during the past few weeks.

In past years relatively little work had been done inside.

From nine thirty until half past twelve.

Szócikk past. Past jelentése, past magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

past jelentése kifejezésekkel

fly-past
légi szemle, repülőfelvonulás
past participle
múlt idejű melléknévi igenév
past perfect
befejezett múlt, régmúlt
past tense
múlt idő
run sth by/past sb
megmutat/megemlít vmit vkinek (véleményezésre)
I wouldn't put it past him that
kitelik tőle, hogy, képes rá, hogy
a thing of the past
a ... már a múlté
as in the past
mint a múltban, mint a múltban is, mint azelőtt, mint régen
at a quarter past
negyedkor
at half past two in the afternoon
délután fél háromkor
be past all danger
túl van minden veszélyen
be past all understanding
teljesen érthetetlen, nem lehet ésszel felfogni
be past curing
gyógyíthatatlan
be past danger
túl van a veszélyen
be past help
menthetetlen, nem lehet rajta segíteni
be past one's prime
öregedni kezd, kenyere javát megette
be past one's work
túl öreg a munkához
be past praying for
reménytelen, már nem lehet segíteni rajta
be past recovery
gyógyíthatatlan, reménytelen, menthetetlen
be past saving
menthetetlen
beyond (or past) redemption
helyrehozhatatlan, jóvátehetetlen

További past jelentések

deep in the past
távoli múltban, régmúlt időkben
delve into sb's past
kutatja vki múltját
first past the post
elsőként fut be, először halad át a célvonalon, egyszerű többségen alapuló választási rendszer
five minutes past six
öt perccel múlt hat
five past six
öt perccel múlt hat
for a long time past
hosszú ideje, régóta
for some time past
egy ideje, már egy ideje, egy idő óta, már jó ideje
go back high in the past
messzire visszanyúlik a múltba
go past
elhalad, elmegy
half past four
fél öt
hark back upon the past
hánytorgatja a múltat, elmúlt dolgokon lovagol
in times past
régen, régente, azelőtt, egykor, hajdan, hajdanában, valamikor régen, régi időkben
it gets past me
ez rejtély előttem, nem tudom felérni ésszel, ez nekem magas
it is a thing of the past
ez már a múlté, nincs többé, ez már elavult
it is past five
öt óra múlt, öt óra elmúlt
live in the past
a múltban él
obliterate the past
elfelejteti a múltat
past all danger
túl van a veszélyen
past bearing
már nem termő, már nem hozamképes, elöregedett, túl van azon a koron, hogy gyermeket szülhetne
past cure
gyógyíthatatlan, jóvátehetetlen
past endurance
tűrhetetlen, elviselhetetlen, kibírhatatlan
past hope
reménytelen, kilátástalan
past record
előélet, priusz
past retrieval
jóvátehetetlen, helyrehozhatatlan
past week
múlt héten, a múlt héten
project oneself into the past
gondolatban visszaszáll a múltba
quarter past five
negyed hat
race past a competitor
ellenfelet elhagy
rake over the ashes of the past
feleleveníti a múltat, mereng a múlton
rank past
elvonul
records of past ages
letűnt korok krónikája, letűnt korok története, letűnt korok maradványai, letűnt korok emlékei
romp past sb
könnyen lehagy vkit, könnyen legyőz vkit
rush past sb
elszáguld vki mellett, elrohan vki mellett, elhúz vki mellett
swing past sth
elmasírozik vmi mellett, elmasírozik vmi előtt
swish past
elsurran, elsuhan
town with a past
történelmi múltú város
unlive the past
elfelejteti a múltat, meg nem történtté teszi a múltat, nem létezővé teszi a múltat
wake memories of the past
felidézi a múlt emlékeit
walk past
elsétál
walk past sb
elmegy vki mellett
way past six
jóval hat után
woman with a past
nő, akinek múltja van