pass jelentése magyarul

Pass jelentése példákkal az EnSzótárban. Pass magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

pass ige kiejtése 1. Pass gyakorisága 1.
Ragozott alakok: passes, passing, passed
elmegy, elhalad (vmi mellett)
áthalad, átvezet (vmin)
odaad
lead, passzol (labdát)
telik, eltelik (idő)
eltölt (időt)
átmegy (vizsgán)
megszavaz (törvényjavasatot)
ítélkezik
átsiklik vmin
pass főnév kiejtése 2. Pass gyakorisága 2.
sikeres vizsga
igazolvány, engedély
leadás, átadás, passz (sport)
hágó

pass jelentése példamondatokkal

Years may pass before another such opportunity arises.

An overhead pass is another fundamental passing technique.

Five years must pass between each diamond award.

Five minutes passed before contact was made.

About nine days pass between nesting events.

Szócikk pass. Pass jelentése, pass magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

pass jelentése kifejezésekkel

boarding pass
beszállókártya
buck-passing
felelősség áthárítása
free pass
szabadjegy, szabad átkelés, szabad átjárás
pass mark
elégséges eredmény, elégséges osztályzat
pass around
körbead
pass away
meghal, eltűnik, szétoszlik, elmúlik, eltelik, eltölt, elpocsékol
pass by
továbbmegy, elhalad vmi mellett, megelőz, figyelmen kívül hagy, elnéz
pass for
gondolják vkinek, tartják vkinek
pass off
lezajlik, lefolyik, elmúlik, rásóz
pass on
továbbad, továbbmegy, továbbhalad, meghal, továbbít
pass out
kimegy, elhagyja az iskolát, végez, elájul, elveszti eszméletét, meghal, kiad, kioszt
pass over
átmegy vmin, átsuhan vmin, átsiklik vmin, mellőz vmit, átad
pass up
lemond vmiről, felad vmit, elmulaszt, elszalaszt
a shudder passed over him
megborzongott, átfutott a hideg a hátán
all-night pass
egész éjszakára szóló kimaradási engedély
be in command of a pass
ura a hegyszorosnak, védi a hegyszorost
bring pass
előidéz
bring sth to pass
előidéz vmit
bring to pass
előidéz
come to pass
történik, megtörténik
day after day passed
múltak a napok

További pass jelentések

first pass
első sorozat, első kibocsátás, első szúrás
international custom pass
nemzetközi gépkocsi-igazolvány
international customs pass
nemzetközi gépkocsi-igazolvány
it passes my comprehension!
nekem ez magas!
let it pass!
hagyjuk ezt!
let pass
elszalaszt
let pass an opportunity
elszalaszt egy alkalmat, elszalaszt egy lehetőséget
let pass unchallenged
megjegyzés nélkül hagy, nem vitatja
let sb pass unchallenged
igazoltatás nélkül átenged vkit
let sth go | let sth pass
elenged vmit, nem reagál vmire
let sth pass unchallenged
megjegyzés nélkül hagy vmit, nem von kétségbe vmit, tiltakozás nélkül elfogad vmit
make a pass at a woman
kikezd egy nővel
no food has passed my lips!
egy falatot sem ettem!
pass a bill
törvényjavaslatot elfogad, törvényjavaslatot megszavaz
pass a sentence upon sb
ítéletet mond vki felett, elítél vkit
pass across
átmegy, pezsdítő
pass along
végigmegy, elmegy vmi mellett, továbbad, kézről kézre ad
pass along the car!
tessék a kocsi belsejébe menni!
pass along!
tessék továbbmenni!, ne tessék megállni!, menjenek az útjukra!
pass an army under the yoke
jelképesen leigáz egy legyőzött hadsereget
pass an exam
leteszi a vizsgát
pass current
elterjedt, általános, általánosan tartja magát
pass in
átáramoltat, benyújt, bead, belép, figyelmen kívül hagy, felvételt nyer
pass in one's check
beadja a kulcsot, elpatkol
pass in one's chips
beadja a kulcsot
pass into
válik vmivé, átalakul vmivé, tulajdonost cserél, gazdát cserél, belép, bejut, felvételt nyer
pass judgement
ítéletet mond
pass muster
kiállja a próbát
pass out of mind
feledésbe merül
pass over sth in silence
elnéz vmit, hallgat vmiről
pass remarks on sb
megjegyzéseket tesz vkire
pass round
körbejár, megkerül, körbead
pass round the cap
adományokat gyűjt, tányéroz, perselyez
pass sb's house
elmegy vki háza előtt
pass sth down to sb
örökül hagy vkire vmit
pass sth from hand to hand
kézről kézre ad vmit
pass sth to sb
eljuttat vkinek vmit
pass sth upon sb as sth
rásóz vkire vmit vmi gyanánt
pass sth upon sb for sth
rásóz vkire vmit vmi gyanánt
pass strictures on
kifogásol, megbírál, kritizál
pass strictures upon
kifogásol, megbírál, kritizál
pass the baby
másra hárítja a felelősséget, másra tolja a felelősséget