party jelentése magyarul

Party jelentése példákkal az EnSzótárban. Party magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

party főnév kiejtése 1. Party gyakorisága 1.
Többes szám: parties
vendégség, összejövetel, buli, parti
párt
csoport, gyülekezet, társaság (közös tevékenység céljából összejött)
fél (szerződő, tárgyaló, stb.)
(érdekelt, érintett, stb.) fél
vki akinek része van vmben
(az/egy) illető, szóban forgó személy
egyén, személy, alak, pasas
party ige kiejtése 2. Party gyakorisága 2.
Ragozott alakok: parties, partying, partied
élvezi a társaságot, szórakozik

party jelentése példamondatokkal

The party is dead–dead–dead!

The average party member was very young.

The party is actually very conservative socially.

The party was organized along strictly hierarchical lines.

No outside third party coverage is provided.

Szócikk party. Party jelentése, party magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

party jelentése kifejezésekkel

all-party
összpárti
one-party
egypárti
house party
vendéglátás vidéken, ünnepekre meghívott vendégek, hétvégére meghívott vendégek, nyaralásra meghívott vendégek
party politics
pártpolitikai, pártpolitika
tea party
tea, uzsonnavendégség, zsúr
third party
harmadik személy, közömbös személy, kívülálló személy
adverse party
ellenfél
be a party to the conspiracy
részes az összeesküvésben, része van az összeesküvésben
be at the head of a party
párt élén áll, vezeti a pártot
be party to | be a party to
részes vmiben, érdekelve van vmiben
be/come late to the party
lemarad vmiről, sokkal a többiek után kapcsolódik vmibe/értesül vmiről
bearer parties
hordágyvivő párok
become a party to a crime
bűntárssá válik, bűntárssá lesz, bűnrészessé válik, cinkossá válik, részt vesz egy bűn elkövetésében, közreműködik egy bűn elkövetésében
become a party to an agreement
szerződést aláír, szerződést köt
bring sth to the table/party
letesz vmit az asztalra, hozzájárul vmivel vmihez
cheery old party
vidám öreg szivar, vidám öreg pasas, jókedvű öreg szivar
church party
egyházi párt, anglikán párt
communist party
kommunista párt
concerned party
érdekelt fél
constitute themselves and independent party
önálló párttá alakulnak
contending parties
szemben álló felek, pereskedő felek, vitatkozó felek

További party jelentések

country party
kisgazdapárt, földművespárt, parasztpárt
deal between parties
pártok közötti paktálás
defaulting party
szerződésszegő fél
democratic party
demokrata párt
descend upon sb with a large party
nagy társaságot visz vki nyakára
farewell party
búcsúest
fatigue party
munka elvégzésére kijelölt különítmény
firing party
kivégzőosztag, díszlövést leadó szakasz
give a party
estélyt ad, estélyt rendez, összejövetelt rendez, zsúrt rendez
governing party
kormánypárt
hunting party
vadásztársaság
insurance in favour of a third party
biztosítás harmadik javára
jingo party
soviniszta párt
join the party
belép a pártba
labour party
munkáspárt
liberal party
liberális párt
life of the party
társaság lelke
make one the party
csatlakozik a társasághoz
make sb a party to an undertaking
társul vesz vkit egy vállalatba
party at fault
vétkes fél, balesetet előidéző személy, felelős személy
party at fault in the accident
baleset okozója (személy)
party card
pártigazolvány
party comrade
elvtárs
party discipline
pártfegyelem
party dress
estélyi ruha
party due
tagdíj
party hack
pártmunkás
party leader
pártvezér
party liner
jó párttag
party meeting
pártgyűlés
party of mountaineers on the rope
hegymászó csapat egy kötélhez erősítve
party on the line work
nyomjelző csoport
party organization
pártszervezet
party platform
pártprogram, politikai program
party quarrels
pártviszály
party regularity
pártfegyelem
party rules
szervezeti szabályzat
party swamped by its opponents
ellenfeleinek nagy száma által szétzúzott párt
party ticket
csoportos jegy
party to a dispute
fél, ellenfél, peres fél
party to a suit
fél, ellenfél, peres fél
party warfare
pártharc, pártok közötti harc