part jelentése magyarul

part angolul

Part jelentése példákkal az EnSzótárban. Part magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

part főnév kiejtése 1. Part gyakorisága 1.
rész
alkotórész
alkatrész
rész (könyvben/rádiósorozatban, stb.))
részarány
egy része vminek
területrész
vidék, tájék
szerep (film, színház)
szólam
szerep vmiben (átv.)
részvétel, szerepvállalás
feladat, kötelesség, dolog
adottság, képesség
választék (hajban)
part ige kiejtése 2. Part gyakorisága 2.
Ragozott alakok: parts, parting, parted
kettéválik, különválik
kettéválaszt
elválik, szétválik
elválaszt, szétválaszt
elválik, elbúcsúzik
szétválnak (nem folytatják a kapcsolatot)
megválik vmitől
átad vmit
elválaszt (hajat)
part határozószó kiejtése 3. Part gyakorisága 3.
részben

part jelentése példamondatokkal

That part has been made public before.

This part has covered three main areas.

It is very much part of modern living.

The next part is pretty straight forward.

There are many third part services available.

Szócikk part. Part jelentése, part magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

part jelentése kifejezésekkel

part-time
részidős, részmunkaidős, félállású, részidőben, részmunkaidőben, félállásban
bit part
pár szavas szerep, epizódszerep
part of speech
beszédrész, szófaj
part-singing
többszólamú éneklés
part-song
kórusmű, énekkari mű
principal parts
fő igeidők, legfontosabb igeidők, ige szótári alakjai
private parts
nemi szervek, külső nemi szervek, nemzőszervek
part with sth
megválik vmitől
I can't fit this part in
ezt a darabot nem tudom a helyére illeszteni
a fool and his money are soon parted
a bolondnál nem sokáig marad meg a pénz
a man of (many) parts
sok dologban tehetséges/sokoldalú ember
act the part of sth
működik vmilyen minőségben, játszik vmilyen szerepet, betölt vmilyen szerepet
art and part
felbujtó, bűntárs
be an integral part of sth
szerves része vminek, nélkülözhetetlen része vminek, szétválaszthatatlan vmitől
be loath to part with a person
nem szívesen válik meg vkitől, nem szívesen búcsúzik el vkitől
be made part of wood and part of iron
részben fából, részben vasból készült, részben fából, részben vasból van
be part and parcel of
szerves része vminek
be three parts drunk
jól be van rúgva
bear a part in sth
szerepet játszik vmiben, részt vesz vmiben
best part of sth
nagyobbik része vminek, nagyobbik fele vminek, java vminek, vminek a java
better part
nagyobb rész, nagyobbik rész

További part jelentések

business part of the town
város üzleti központja, város kereskedelmi része, város kereskedelmi központja, város üzleti negyede
car taken in part exchange
régi autó betudása vételárba
component part
alkotóelem
create a part
szerepet játszik
do a part
játszik vmilyen szerepet, vmilyen szerepet játszik
do one's part
megteszi kötelességét, teljesíti kötelességét, megteszi a magáét
each one did his part
mindenki megtette kötelességét
fill a part
szerepet betölt, szerepet játszik
fit parts
összeilleszti a részeket, összeszereli a részeket
fit parts together
összeilleszti a részeket, összeszereli a részeket
five parts of the world
öt világrész, öt földrész
for my part
részemről, a magam részéről, ami engem illet
for sb's part
vki részéről, ami vkit illet
for the better part of the day
a nap legnagyobb részében
for the most part
többnyire, legnagyobb részt
gabble one's part
elsieti a szerepét, ledarálja a szerepét, egy szuszra elmondja a szerepét
gag one's part
rögtönzött tréfákkal toldja meg szerepét, rögtönzött bemondásokkal toldja meg szerepét
get right inside a part
beleéli magát a szerepbe
good on parts
részben jó, bizonyos részleteiben jó
have a part
szerepel
have art and part in sth
részt vesz vmiben, kigondolója és végrehajtója vminek
have neither part nor lot in sth
semmi köze sincs vmihez, semmi része nincs vmiben, semmi szerepe nincs vmiben, egyáltalán nincs érdekelve vmiben
have no part or lot in sth
semmi köze sincs vmihez, semmi része nincs vmiben, semmi szerepe nincs vmiben, egyáltalán nincs érdekelve vmiben
he played his part
jól szerepelt
how long have you been staying in these parts?
mióta tartózkodik ezen a vidéken?, mióta van ezen a vidéken?
in a great part due to sth
nagymértékben vminek köszönhető, nagymértékben vminek tulajdonítható, nagyrészt vminek köszönhető, főleg vminek köszönhető
in great part due to sth
nagymértékben vminek köszönhető, nagymértékben vminek tulajdonítható, nagyrészt vminek köszönhető, főleg vminek köszönhető
in large measure/part
nagymértékben, nagyrészt
in my part of the world
mifelénk, nálunk
in part
részben, némileg, valamennyire
in parts
részletekben, füzetenként, kötetenként
in that part of the world
a világnak ezen a táján, a világnak ezen a tájékán, a világnak ezen a vidékén, a világnak ezen a részén, ezen az eldugott helyen, ezen a félreeső helyen, ezen az isten háta mögötti helyen, ezen az eldugott környéken, ebben a távoli zugban, ebben a félreeső zugban
it is no part of my intentions to
nincs szándékomban, hogy, nem áll szándékomban, hogy
it is not my part
nem rám tartozik, nem az én feladatom, nem az én kötelességem, nem az én dolgom
know one's part
tudja a szerepét
leading part
főszerep, vezérszerep
leading part of a rope
mozgó szár
lie that is part true
féligazság, valótlanság némi igazsággal fűszerezve, hazugság némi igazsággal fűszerezve
look the part
vminek megfelelően néz ki/van öltözve
loose part
pótalkatrész, különálló alkatrész, tartalék alkatrész
machine part
gépalkatrész
man of good parts
tehetséges ember, eszes ember, jó adottságokkal rendelkező ember, jó képességekkel rendelkező ember