over jelentése magyarul

Over jelentése példákkal az EnSzótárban. Over magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

over elöljárószó kiejtése 1. Over gyakorisága 1.
felett, fölött (elnyúlva)
fölött (szintben, rétegben)
felett (számban, mennyiségben), több mint
fölött, át (egyik oldalról a másikra)
(vmennyi időn) át, vmi közben/alatt/folyamán
(egy közvetítőeszközön) át, keresztül
-ról, -ről (vmilyen témáról)
over határozószó kiejtése 2. Over gyakorisága 2.
át (egyik oldalról/helyről a másikra)
odaát, odaátra
vmin át, keresztül (-esve/-lógva)
át, fel, hátra, hanyatt (másik oldalára)
át-, meg- (cselekvés/történés befejezettsége)
elmúlt, vége
ismételten

over jelentése példamondatokkal

They simply chose voices over everything else.

The cost was over six million dollars.

It comprises four services over three days.

Page relevance has increased over strong landing pages.

Which state has jurisdiction over child support?

Szócikk over. Over jelentése, over magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

over jelentése kifejezésekkel

over-inflate
túlságosan felfúj, túlpumpál
carry-over
átvitel, maradék (összeadásnál)
going-over
gyors vizsgálat, futó vizsgálat, átnézés, helyszíni szemle, bejárás, átvizsgálás, átismétlés, fejmosás, letolás
once-over
átnéz
be left over (from sth)
marad, megmarad (vmiből)
bind over
kötelez
blow over
elvonul (vihar), elül, feledésbe megy, elsimul, feldönt, felborít
boil over
túlforr, kifut (folyadék edényből)
bowl over
felborít, felfordít, tehetetlenné tesz, golyóval feldönt, golyóval felborít, megzavar, elképeszt, meghökkent, elveszi bátorságát, elveszi étvágyát
bowl sb over
elképeszt vkit
carry over
átszállít, átvisz, megnyer vkit
change over (from sth) (to sth)
áttér, átvált
chew over sth
töpreng vmin, rágódik vmin, morfondíroz vmin, meghány-vet vmit
cloud over
felhősödik, elkomorul
come across | come over
megértik, vmilyen benyomást tesz, kifejeződik, tisztán kivehető (vmilyen érzés, elképzelés, stb.)
come over
elfogja vmilyen érzés, véletlenül találkozik vkivel, véletlenül ráakad vmire
come over (to ...)
átmegy vkihez (rövid látogatásra)
come over (to ...) (from ...)
átmegy, átutazik (vhova messzire)
come over (to sth)
átáll, átpártol
come over sb
hat vkire, rájön vkire vmi, elfog vkit vmi
cover over
befed, elterít, betemet

További over jelentések

cross over
átmegy, átkel
do sb over
kicsinál, elintéz vkit
do sth over
újra kitisztít/kifest/tapétáz, ismét megtesz vmit
double over
meggörnyed
fall over
felborul, felbukik, ráesik, ráhull, hátra esik, hanyatt esik, feldől
fuss over sb
sürög-forog vki körül, nagyon figyelmes vkivel szemben, nagy hűhót csinál vki miatt
get over sth
elintéz vmit, leküzd, legyőz vmit, úrrá lesz vmin
get over sth/sb
túlteszi magát vmin, kihever vmit
get sth over (to sb)
megértet vmit vkivel, világossá tesz vmit vkinek
get sth over (with)
túlesik vmin, letud vmit
give oneself over to sth | give oneself up to sth
átadja magát vminek, alárendeli magát vminek
give over
hagyd abba
give sth over to sth
használják vmire
gloss over
elkendőz, szépítget
go over (to ...)
átmegy, átkel
go over sth
átnéz, átvizsgál vmit, átvesz, átismétel
go over to sb/sth
átvált vkihez/vmire (közvetítés)
go over to sth
átpártol, átáll
hand sb over to sb
átad vkit vkinek (telefonon, hírműsorban, stb.)
hand sb/sth over (to sb)
(hivatalosan) átnyújt, átad
hand sth over (to sb) | hand over (to sb) | hand sth over (to sb)
átruház (pozíciót, hatalmat, felelősséget, stb.)
hang over
kinyúlik (szikla), kiugrik (sarok)
heel over
oldalára dől (hajó), oldalra dől, oldalra hajol, megdől, oldalog
hold sth over
elhalaszt, halogat, későbbre halaszt, elnapol, tovább tart műsoron
hold sth over sb
sakkban tart vmivel vkit, rávesz vmivel vkit
keel over
felborul
knock over
ledönt, feldönt
knock sth over
felborít vmit, feldönt vmit
look sth over
átnéz, átvizsgál vmit
make sth over (to sb/sth)
átad, átruház vmit, átalakít, átformál
move over/up
arrébb megy/mozdul (helyet ad)
mull over sth
tűnődik vmin, töpreng vmin, tanakodik vmin, rágódik vmin, jár az esze vmin
pass over
átmegy vmin, átsuhan vmin, átsiklik vmin, mellőz vmit, átad
pick over
átválogat
pore over sth
figyelmét összpontosítja vmire, elmerül vmiben
preside over sth
uralkodik vmi felett
pull over
föléje húz, áthajt, átevez
push over
feldönt, felborít, fellök
put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb)
meggyőzően kifejt/előad vmit vkinek, eredményesen kommunikál vkivel
roll over
körbefordul, megfordul, befordul, felfordít, felbillent, felborít
row over
könnyedén végigevez (evezőversenyt könnyedén megnyer)
run back over sth
újra átgondol/megvitat vmit