out jelentése magyarul

Out jelentése példákkal az EnSzótárban. Out magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

out határozószó kiejtése 1. Out gyakorisága 1.
ki, kifelé
vmilyen távolságra/messzire (vmitől)
távol, házon kívül (nem otthon/munkahelyen)
ki-, kikerül, kiderül, ismertté válik
vége
kiég, kialszik (tűz)
kiesik, kikerül (versenyből, helyzetből, tevékenységből, stb.)
kivonul (döntésre esküdtek)
out elöljárószó kiejtése 2. Out gyakorisága 2.
(out of összevont alakja) (nem standard használat)
out főnév kiejtése 3. Out gyakorisága 3.
kiút (problémából)
kiállítás
hatalmon nem levő párt
out ige kiejtése 4. Out gyakorisága 4.
kiüt (vkit)
felfedi a homoszexualitását
elbocsát, kirak, kiteszi a szűrét
out melléknév kiejtése 5. Out gyakorisága 5.
távol/házon kívül levő (nem otthon/munkahelyen)
kikerült, kiderült
nem égő/világító
vége van
nem jöhet szóba
nincs magánál
eltér, téves (számítás, becslés)
kint van, vonalon túl van (labda)
virágzásban van, nyílik (virág)

out jelentése példamondatokkal

The move has been carried out under heavy security measures.

They carry out rather more visits per case during assessment.

It turns out function is very low priority.

The entire protest was carried out almost without violence.

Five review copies had gone out earlier.

Szócikk out. Out jelentése, out magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

out jelentése kifejezésekkel

out of date
idejétmúlt, elavult, ósdi, divatjamúlt, lejárt, érvénytelenné vált (pl. jegy)
pull-out
kihúzható, kinyitható képes melléklet, leporelló, kivonás (katonai alakulatoké)
sell-out
kiárusítás, végkiárusítás
cut-out
kivágott minta, kivágott rajz, túlterhelési megszakító
opt-out
nem részvétel (választása), kivonás a helyi hatóságok felügyelete alól (iskola, kórház, stb.)
shoot-out
tűzharc
out-of-town
városon kívüli
clear-out
letisztult, világos
cop-out
megfutamodás
day out
szabadnap, kimenő
down-and-out
leégett, lecsúszott
fade-out
(fokozatos) eltűnés/elhalkulás
freak-out
parti
get-out
szökés, szabadulás, kiszabadulás, kiút, kivezető út
out tray
elintézett ügyiratok/kimenő levelek tálcája
out-and-outer
páratlan a maga nemében, hétpróbás gazember, rendkívüli dolog, szenzáció, sláger, arcátlan hazugság
out-of-towner
másik városból való
out-take
kivágás (film, zene, stb. végleges verziójából)
out-turn
hozam, termés, termelés
rig-out
öltözet, öltözködés, viselet, ruha, ruházat, öltöny, ember külseje, felcicomázás, nevetséges kiöltözködés, kelengye, felszerelés, teljes készlet, teljes felszerelés
shake-out
racionalizálás, létszámcsökkentés, gazdasági konszolidáció/normalizálódás

További out jelentések

share-out
felosztás, szétosztás (pénzé)
time out
pihenőidő, gyerek magára hagyása (amíg lecsillapodik)
bombed-out
kibombázott
thought-out
átgondolt, körültekintéssel kimunkált
washed out
(mosásban) kifakult, fakó, elszíntelenedett, legyengült, kimerült
way-out
furcsa, szokatlan, túl modern, extrém
worn out
kimerült, elhasznált, elkopott, agyonhasznált, viseltes, kopott, elnyűtt, fáradt, agyonfáradt, túl sokszor ismételt, túl sokszor hajtogatott, elcsépelt, elkoptatott
act sth out
(szertatást) lefolytat, eljátszik vmit (történetet), megcselekszik vmit, eljátszik vmit (való helyzetben)
ask sb out
randevúra hív vkit
back out (of sth)
visszakozik, visszatáncol, kiugrik (megállapodásból)
bail out
óvadék ellenében szabadon enged, kimer, kiugrik
bale out
ejtőernyővel kiugrik
bawl sb out
lehord vkit
bear out
megerősít, igazol
beat out
vékonyra kikalapál, kiver
belt sth out
teli tüdővel énekel, bömbölve/harsogva zenél
black out
kihúz (írást), áthúz, elsötétít, kiolt
blot out
kitöröl, elfeledtet, eltakar
blow out
elfúj, felpuffaszt, kifúj, kifúvat, kialszik, leereszt, kiég, kiolvad
board out
kosztba ad, nem otthon étkezik
boot sb out (of sth)
kidob, kirúg, kitesz vkit (vhonnét, munkahelyről, stb.)
bow out
elbúcsúzik, lelép, leköszön, eltávozik
bowl out
kizár a játékból, legyőz, megbuktat, sarokba szorít, torkára forrasztja a szót vkinek
brazen out
hetykén csinál, magabiztosan csinál
break out
kitör, elszökik
bring sb out
sztrájkba visz/szólít
bring sb out of oneself
bátorítást nyújt, bizalmat/magabiztosságot kölcsönöz vkinek
bring sth out
kihoz vkiből/vmiből vmit (kivált/előidéz vmit), kiemel, kihangsúlyoz, jól láthatóvá/érthetővé tesz vmit, kihoz, piacra dob (új terméket); kihoz, megjelentet, publikál vmit
bring sth out in sth
kiveri, kiüti vmi (a bőrét)
burn out
kiéget, elég, kiég, kialszik
call sb out
kihív vkit (orvost, szerelőt, stb.), sztrájkra szólít
camp out
táboroz, sátorozik, szabad ég alatt hál
cancel out | cancel sth out
kiegyenlít, semlegesít
carry out
teljesít, végrehajt, kivitelez
catch out
rajtakap, tetten ér
catch sb out
rajtakap vkit
chase sb/sth away/off/out/etc.
elkerget vkit/vmit
cheat sb out of sth
kicsal vkiből vmit
check out
kijelenti magát, távozik, bélyegez, meghal, elvisz, elhoz, kivált, elmegy, lelép
chew sb out
keményen lehord vkit, keményen letol vkit, lebaltáz vkit
chuck out
kidob
churn out
termel