order jelentése magyarul

Order jelentése példákkal az EnSzótárban. Order magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

order főnév kiejtése 1. Order gyakorisága 1.
rend
rendszer
sorrend
rendelet, határozat
parancs, utasítás
szabály
rendelés, megrendelés
megbízás
utalvány
érdemrend, rendjel
rend, rang
(társadalmi) osztály
szerzetesrend, lovagrend
(élővilágban) rend
order ige kiejtése 2. Order gyakorisága 2.
Ragozott alakok: orders, ordering, ordered
rendel, elrendel
parancsol, megparancsol
vezényel
rendel, megrendel (árut, stb.)
előír, rendel (orvos)
rendez, elrendez, igazgat
pappá szentel, felszentel

order jelentése példamondatokkal

It is order quantity times unit cost.

The lowest order mode possible is generally selected.

The old social order had gone forever.

A temporary suspension order is effective immediately.

No petition challenging government order was filed.

Szócikk order. Order jelentése, order magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

order jelentése kifejezésekkel

affiliation order
apaság megállapítása, gyermektartásra kötelezés
holy orders
egyházi rend, papi rend
maintenance order
tartásdíj kötelezettség
money order
pénzesutalvány
order book
megrendelési könyv, napirend
order of magnitude
nagyságrend
postal order
pénzesutalvány
standing order
állandó rendelés, folyamatos rendelés
order out
kiparancsol
Greek order
görög oszloprend
act counter to one's orders
utasításokkal ellentétben cselekszik, utasításokkal ellentétben jár el, paranccsal ellentétben cselekszik, paranccsal ellentétben jár el, parancsot megszeg
adjudication order
csődnyitás
all orders and degrees of men
minden rendű és rangú ember
battle order
csatarend
be not in order
nem tartozik a tárgyhoz
bond order
kötésrend
book of common order
skót egyház imádságos könyve
breach of orders
parancsmegszegés
by order of sb
vki rendeletére
by order of succession
rendre
call sb/sth to order
csendre int/utasít, rendre utasít

További order jelentések

carry out the order
teljesíti a parancsot
cash with order
rendeléskor fizetendő
clerical order
papság, klérus
clerk in holy orders
pap, felszentelt pap, lelkész, egyházi személy
committal order
elfogatási parancs, letartóztatási parancs
confirm an order
megrendelést visszaigazol
effect an order
megbízást teljesít
enforcement order
végrehajtási végzés
equestrian order
lovagrend, római lovagrend
execute an order
rendelést teljesít
export order
külföldi rendelés
expulsion order
kiutasítási végzés
follow-up order
utánrendelés
give orders over sb's head
utasításokat ad vki tudta nélkül, utasításokat ad vki beleegyezése nélkül, utasításokat ad vki megkerülésével, parancsokat ad vki tudta nélkül, parancsokat ad vki beleegyezése nélkül, parancsokat ad aki megkerülésével
give sb the order of the boot
elkerget vkit, kidob vkit, kirúg vkit
go counter to one's orders
utasításokkal ellentétben cselekszik, utasításokkal ellentétben jár el, paranccsal ellentétben cselekszik, paranccsal ellentétben jár el, parancsot megszeg
high officer of an order
rend nagy méltósága, rend nagymestere
in a fixed order
meghatározott rendben
in apple-pie order
példás rendben, mintaszerű rendben
in close order astern
egymás mögött sorban
in order not to be behindhand in politeness
hogy az udvariassággal ne maradjon adós
in order of sth
vminek sorrendjében
in order to
azzal a céllal, hogy, azon célból, hogy, azért, hogy
in order to attain their objectives
hogy elérjék célkitűzésüket
in retiring order
visszavonulásban levő
ionic order
jón oszloprend
large order
nagyszabású vállalkozás, nagy követelmény
last orders
utolsó kör (záróra bárban, kocsmában)
law and order
közrend
lever of the first order
egykarú emelő, elsőrendű emeltyű
lever of the second order
kétkarú emelő
lever of the third order
háromkarú emelő
made to order
rendelésre készült
matched orders
egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások
minor orders
alsóbb rendek
mobilization orders
általános mozgósítás
non-compliance with orders
parancsmegtagadás
of quite another order
egészen más természetű
of the first order/magnitude
elsőrangú, jelentős
of the order of
vmilyen nagyságrendű
old order of things
régi világ, régi rendszer
order about
parancsolgat vkinek, ide-oda rendel, ide-oda rángat, ide-oda küldözget