or jelentése magyarul

Or jelentése példákkal az EnSzótárban. Or magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

or 1 kötőszó kiejtése 1. Or gyakorisága 1.
vagy (lehetőségek)
vagy másképpen (fogalmazva)
vagy, különben (tanács/figyelmeztetés)
,vagy ...? (utókérdés)
mind a ..., mind a ... (mindkettő)
or 2 főnév kiejtése 2. Or gyakorisága 2.
arany/sárga (címer színezet)

or jelentése példamondatokkal

We had three or four top chances.

No studio or music production environment is safe.

Everyone else was busy or off doing something else.

The learning has become more or less permanent.

This should avoid conflicting advice or approaches.

Szócikk or. Or jelentése, or magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

or jelentése kifejezésekkel

bat around (or about)
utazik szerte vhol
(as) silent (or quiet) as the grave
hallgat mint a sír
I (or he, she, etc.) cannot (or could not) say
nem tudom megmondani
I can't make head or tail of this
ennek se füle se farka, nem tudok rajta eligazodni, ebből nem tudok kiokosodni
I'll make a shaft or a bolt of it
majd csak jó lesz valamire
Mr somebody or other
x úr
a ... or two | two or three ...
egy-két ...
a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
a mile or so
vagy egy mérföld, vagy egy mérföldnyire
a thing or two
egy-két (hasznos) dolog (hasznos információ)
am I to do it or not?
megcsináljam-e vagy sem?
and what have you | or what have you
és/vagy a többi hasonlók, és így tovább
and/or
és/vagy
as (or when or where) the fancy takes one
ahogy éppen rájön, ahogy éppen kedve tartja, pillanatnyi szeszélye szerint
at one time or another
egy vagy más alkalommal
be it fair or foul
jóban-rosszban, ha esik, ha süt
be left to sink or swim
isten kegyelmére bízzák
be or not to be
lenni, vagy nem lenni
believe it or not
akár hiszed akár nem
beyond (or past) redemption
helyrehozhatatlan, jóvátehetetlen
by fair means or foul
mindenáron, ha törik ha szakad, eszközökben való válogatás nélkül, így vagy úgy

További or jelentések

by hook or by crook
mindenáron, akárhogy is, eszközökben való válogatás nélkül, ha törik ha szakad
by some means or other
valahogyan csak
character without spot or stain
makulátlan jellem, szeplőtlen jellem
come down a peg or two
leszáll a magas lóról, más hangon kezd beszélni, szelídebb hangot üt meg, szerényebb hangot üt meg, szelídebb húrokat penget, alább adja, alább adja egy kicsit
come hell or high water
jöjjön aminek jönnie kell
common or garden
szokásos, közönséges
cross or pile
fej vagy írás
do or die
az élete árán is kitart, most vagy soha, minden ezen múlik
early or late
előbb-utóbb
either one or the other
vagy egyik, vagy másik, vagy az egyik, vagy a másik, valamelyik a kettő közül, egyik a kettő közül
either... or
vagy... vagy, akár... akár
fancy one's (or sb's) chances
sikeresnek vél vkit
first or last
előbb-utóbb
for better or (for) worse
akár jó(,) akár rossz
for good or ill
jóban-rosszban
for sale or return
megtekintésre küldött
for two pins I'd (or he'd, she'd, etc.) ...
nem kell sok hozzá(,) hogy ... (megtegyen vmit)
get (or give sb) the hook
elbocsájt, kirúg (munkahelyről)
get off with a scratch or two
néhány karcolással megússza, jelentéktelen sérülésekkel megússza
give it me or I'll scream
add ide vagy sikítok
give or take ...
plusz-mínusz ..., eltekintve a ... -tól
grease the wheels (or skids)
(pénzzel) elintézi, hogy simán menjenek a dolgok
grind to a halt (or come to a grinding halt)
fokozatosan leáll
have no part or lot in sth
semmi köze sincs vmihez, semmi része nincs vmiben, semmi szerepe nincs vmiben, egyáltalán nincs érdekelve vmiben
have nothing to say one way or the other
nincs semmi mondanivalója se pro se kontra, nincs semmi mondanivalója se mellette se ellene
he cannot either read or write
sem olvasni, sem írni nem tud
he cannot read or write
sem olvasni, sem írni nem tud
he is sick or something
valami vaja van, úgy látszik, valami baja van
he must either do it or get out
vagy megszokik, vagy megszökik, ha nem tetszik, elmehet
he was undetermined whether he would go or not
nem tudott dönteni, hogy menjen-e, vagy sem
he's a stockbroker or something
tőzsdés vagy valami hasonló, tőzsdés vagy valami ehhez hasonló
hide or hair of
szőrén-szálán (eltűnt), semmi nyoma (tagadva)
hit or miss
vagy sikerül vagy nem
hustle one's butt (or vulgar slang ass)
kapkodja a seggét (sietve csinál vmit)
in a day or so
napokban, közeljövőben, pár napon belül, hamarosan
in a day or two
egy-két napon belül, néhány napon belül
in a week or so
körülbelül egy hét múlva
in fair weather or in foul
ha esik, ha süt, jóban-rosszban
in one way or other
így vagy úgy, valahogy, valahogyan, akárhogy, akárhogyan
in rain or fine
esőben vagy napsütésben, jó vagy rossz időben, akár jó, akár rossz az idő
in some form or other
így vagy úgy, vmilyen formában
in some way or other
így vagy úgy, valahogy, valahogyan, akárhogy, akárhogyan