opinion jelentése magyarul

Opinion jelentése példákkal az EnSzótárban. Opinion magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

opinion főnév kiejtése. Opinion gyakorisága.
vélemény
nézet
szakvélemény

opinion jelentése példamondatokkal

There were differences of opinion within themselves.

In my opinion neither statement is true.

This difference of opinion has never been resolved.

The message of recent opinion polls has clearly got through.

These conflicts are reflected in opinion polls.

Szócikk opinion. Opinion jelentése, opinion magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

opinion jelentése kifejezésekkel

public opinion
közvélemény
advisory opinion
jogi vélemény
be of the opinion that
azon a véleményen van(,) hogy, az a felfogása(,) hogy
be tenacious of one's opinion
szilárdan kitart véleménye mellett, rendületlenül kitart véleménye mellett
be wedded to his opinion
makacsul ragaszkodik véleményéhez, következetesen kitart véleménye mellett, következetesen kitart nézete mellett
cling to an opinion
ragaszkodik egy állásponthoz, kitart egy álláspont mellett
come round to sb's opinion
csatlakozik vki véleményéhez
common opinion
közvélemény
considered opinion
indokolt vélemény, megfontolt vélemény
decided opinion
határozott vélemény
deliverer of an opinion
véleménynek a nyilvánítója
give one's opinion
véleményt nyilvánít, megmondja a véleményét
hand down an opinion
jogi szakvéleményt ad
have a high opinion of sb
nagyra tart vkit, sokra becsül vkit, sokat tart vkiről, jó véleménnyel van vkiről
have a low opinion of sb
kevésre becsül vkit
in maintenance of this opinion
ennek a véleménynek a védelmében, ennek a nézetnek a védelmében, ennek az álláspontnak a védelmében, ennek a véleménynek az alátámasztására, ennek az álláspontnak az alátámasztására
in my opinion
megítélésem szerint, véleményem szerint
in my private opinion
véleményem szerint, nézetem szerint, felfogásom szerint, saját véleményem szerint, külön véleményem szerint, saját nézetem szerint
in sb's opinion
vki szerint
lay opinion
laikus vélemény, laikus nézet, hozzá nem értő vélemény, nem szakértő vélemény
matter of opinion
felfogás dolga, felfogás kérdése

További opinion jelentések

offer an opinion
véleményt mond, véleményt nyilvánít
opinion leader
hangadó, közvéleményt formáló személy
partial opinion
elfogult vélemény
stand high in the opinion of sb
nagyra értékeli vki, igen jó véleménnyel van róla vkit
stick unabashed to one's opinion
mereven ragaszkodik az álláspontjához, megrendíthetetlenül ragaszkodik az álláspontjához, mereven ragaszkodik a nézetéhez, megrendíthetetlenül ragaszkodik a nézetéhez
sudden swing of public opinion
közvélemény hirtelen megváltozása, közvélemény hirtelen megfordulása