open jelentése magyarul

Open jelentése példákkal az EnSzótárban. Open magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

open ige kiejtése 1. Open gyakorisága 1.
Ragozott alakok: opens, opening, opened
nyit, kinyit (ajtót, ablakot)
szétnyit, kitár (szárnyat, stb.)
kinyit (üzletet, stb.)
nyit, megnyit, megalapít (üzletet, mozgalmat, stb.)
megnyit (lehetőséget)
megszakít (áramkört)
open melléknév kiejtése 2. Open gyakorisága 2.
nyitott
nyitott, fedetlen
kinyílt (virág, stb.)
nyitva van (üzlet, hivatal, stb.)
nyitott, szabadon elérhető
nyitott, őszinte
nyitott, nem eldöntött/megoldott, eldöntetlen
nyílt (hangzó, szótag)
szabad, akadálymentes
nyitott (áramkör)
laza, nem szoros/tömött (ruhaanyag, textil)
open főnév kiejtése 3. Open gyakorisága 3.
szabad ég/levegő
nyilvánosság
nyílt bajnokság/verseny
megszakadás (áramköré)

open jelentése példamondatokkal

The open source business model is broken.

The main open questions are presented below.

The few establishments remaining open had little business.

Many open source projects implement open standards.

Several large institutions are advocating open access.

Szócikk open. Open jelentése, open magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

open jelentése kifejezésekkel

open-ended
nyitva hagyott, nem lezárt, folytatható, többféle választ lehetővé tevő, tág körűen értelmezhető
open-minded
nyitott gondolkodású, fogékony (új nézetekre, gondolatokra)
open-necked
nyitott nyakú (ingen felső gomb nyitva, nyakkendő nélkül)
open-plan
közfalak nélküli (nagy helyiség)
open secret
nyílt titok
opening hours
nyitva tartás
opening night
bemutató előadás, bemutató
opening time
nyitás
open-eyed
szemfüles
open-handed
tenyeres, tenyérrel történő, bőkezű, adakozó
open-hearted
nyíltszívű
open-mouthed
tátott szájú, falánk, ragadozó
open into/onto sth
nyílik vhova, vezet vhova
open out
kiszélesedik, megnagyobbodik
open out (to sb)
megnyílik (vkinek), kitárulkozik (vkinek)
open sth up
kinyit (bezárt vmit)
open sth up | open up
lehetővé/elérhetővé válik/tesz, kinyit (üzletet), nyit, megnyit, alapít, kezdődik, indul, kifejlődik; kezd, indít; kifejleszt, szétnyílik; szétnyit
open up
tüzelni, lőni kezd, nyissa/nyisd ki!
always open
állandóan nyitva, állandó ügyelet
an open book
nyitott könyv (átv.), könnyen kiismerhető, jól ismert
as I was opening the window
amint éppen kinyitottam az ablakot

További open jelentések

be open with
nyílt, őszinte vkivel
break open
feltör, felfeszít, kibont
come into the open
kitudódik
fling open
hirtelen kitár, szélesre tár, kitár, feltép, felránt, kivág (ablakot)
fling the door open
kitárja az ajtót
force a door open
feltöri az ajtót
force an open door
nyitott kaput dönget
force sth open
feltör
formal opening
felavatás, hivatalos megnyitás
gangway opening
nyílás a hajófalon
give an adversary an opening
kiteszi magát az ellenfél támadásának, támadási lehetőséget nyújt az ellenfélnek
in open court
nyílt tárgyaláson
in the open air
szabadban
in the open field
szabadban
in the open sea
nyílt tengeren
keep an eye out/open
vigyáz/ügyel/figyel vmire
keep an open mind
nem foglal véglegesen állást, nyílt eszűen viselkedik
keep one's ears open
nyitva tartja a fülét, éberen figyel
keep one's eyes open/peeled
nyitva tartja a szemét; figyel vmire
keep open house
nyílt házat visz, szívesen lát vendégeket
lay oneself open to sth
kiteszi magát vminek
lay oneself open to suspicion
kiteszi magát a gyanúnak, kiteszi magát a gyanúsításnak, gyanúsításnak teszi ki magát
make for the open sea
nyílt tengerre kel
make/open a book
fogadásokat köt vmire
on the open track
nyílt pályán
open a bank account
bankszámlát nyit
open an old sore
régi sebet tép fel
open berth
nyílt kikötő, nem védett kikötő
open country
sík vidék, sík táj, nyílt vidék, szabad mező, szabad mezőség, nyílt pálya
open defiance of lawful authority
hatósági közeg elleni erőszak, hatóság elleni erőszak
open ditch
vizesárok
open fault
nyílt törés, felszíni törés, vetődés, nyílt gyűrődés
open fire
tüzet nyit
open from the inside
belülről nyílik, kifelé nyílik
open furrow
barázda, bogárhát, bakhát
open one's heart to sb
kiönti a szívét vkinek
open one's post
felbontja a postáját
open out the throttle
gázt ad, rákapcsol
open out to sb
feltárja a lelkét vkinek
open quarry
külszíni kőfejtő, külszíni kőbánya
open river
jégmentes folyó, nem befagyott folyó
open sale
elárverezés, árverés, aukció