one jelentése magyarul

One jelentése példákkal az EnSzótárban. One magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

one számnév kiejtése 1. One gyakorisága 1.
egy (szám)
egy (vki/vmi)
egyetlen
egyik (a többi közül)
egy bizonyos (név előtt)
egy (hangsúlyozás)
ugyanaz
történet, vicc
egy ital
one névmás kiejtése 2. One gyakorisága 2.
egy (előzőleg említett vki/vmi)
(az a/olyan) valaki
az ember (a beszélő/általában)

one jelentése példamondatokkal

The questions being raised are valid ones.

Those four years were exceptionally difficult ones.

Encourage masculine traits while discouraging feminine ones?

The fresh ones are long since gone.

Szócikk one. One jelentése, one magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

one jelentése kifejezésekkel

no one
senki; senki sem, egyetlen ember sem
one another
egymást, egyik a másikat
one-off
egyszer történő, egyszer megtett, egyedi
one-man
egyszemélyes
one-party
egypárti
one-sided
egyoldalú, féloldalas, elfogult, igazságtalan
one-time
egyszeri, egykori
one-to-one
egymás közti, egymás között
one-way
egyirányú, egyszeri útra
one-dimensional
vérszegény, (átv.) felszínes
one-eyed
egyoldalú, félszemű
one-stop
(egy helyen) az összes igényt kiszolgáló
all-in-one
minden egyben (többfunkciós/többrészes)
number one
az első (a legkiválóbb/legfontosabb vki/vmi), önmaga, saját maga, pisilés, nullás hajvágás, a legrövidebb gépi hajvágás, első tiszt (tengerészet)
one-man band
egyszerre több hangszeren játszó zenész
one-piece
egyrészes (ruha)
one-upmanship
kivagyiság, másokon felülkerekedni tudás
twenty-one
huszonegy, huszonegyezés (blackjack, kártyajáték)
number one
a legfontosabb; a legelső; túlnyomó/uralkodó, a legsikeresebb; legjobban vásárolt
one-handed
félkezes, félkezű, fél kézzel használható
one-horse
egylovas, egyfogatú, jelentéktelen, kisszerű, silány, piti

További one jelentések

one-shot
egyetlen alkalommal történő, egyszeri, meg nem ismételt
(just) one of those things
szükséges/elkerülhetetlen dolog
... is one thing, ... is another
a ... egy dolog, a ... egészen más (sokkal fontosabb az előzőnél)
I am not one to
én nem vagyok az, aki
I am not the one to
én nem vagyok az, aki
I didn't know the one from the other
nem tudtam egyiket a másiktól megkülönböztetni
I for one shall come
ami engem illet, én eljövök
I'm not much of a one for sweets
nem vagyok az édességek nagy barátja
I'm such a one
én már ilyen vagyok
a great one for
nagy híve vminek
a new one
egy új dolog (vki számára)
a quick one
gyorsan lehajtott ital
a right one
ostoba/bolond ember
a/one hell of a ...
pokoli/szörnyű vmi (hangsúlyozás)
advance like one man
egy emberként nyomul előre
all but one
egy kivételével, kivéve egyet
all one could wish for
jobb már nem is lehetne, kívánni sem lehetne jobbat, kívánni sem lehetne különbet
all one knows
ami vkitől telik, ami vkitől csak telik
and a poor one at that
és ráadásul szegény is, és ráadásul gyenge is
any one of us
bárki közülünk, bármelyikünk
as (or when or where) the fancy takes one
ahogy éppen rájön, ahogy éppen kedve tartja, pillanatnyi szeszélye szerint
as one man
egy emberként, egyhangúlag
as one might expect
ahogy az előre látható volt, nagyon helyesen, ahogy ezt józan ésszel várni lehetett
as one might say
ahogy mondani szokás
at one
egyetértésben, összhangban
at one bite
egy harapásra
at one blow
egyetlen ütéssel, egy csapásra
at one bound
egyetlen ugrással
at one draught
egy kortyra, egy slukkra
at one go
egy csapásra, egyhuzamban, egy lélegzetre, egy szuszra, első próbálkozásra, első kísérletre, egyszerre
at one remove
egy fokkal odébb, közvetve és másodfokon
at one sweep
egy mozdulattal, egy csapásra
at one swoop
egyetlen csapással
at one time
valamikor, hajdan, régen, azelőtt
at one time or another
egy vagy más alkalommal
at one time professor of this university
ennek az egyetemnek egykori professzora
be a one for sth
lelkesedik vmiért
be all one to
mindegy vkinek, egyre megy vkinek
be in close communication with one another
szoros kapcsolatban állnak
be in one of one's tantrums
rájött a bolondóra, rájött a rapli
be in surroundings one knows
ismerős környezetben van
be lame in one leg
egyik lábára sántít, egyik lábára sántikál, egyik lába béna