on jelentése magyarul

On jelentése példákkal az EnSzótárban. On magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

on elöljárószó kiejtése 1. On gyakorisága 1.
-on, -en, -ön, -ra, -re (egy felületen/felületre)
-ról, -ről (vmilyen témáról)
vminek tagjaként
-ra, re (vmire célozva, fókuszálva)
-on, -en, -ön, -ban, -ben (műsorszórás, információtárolás/-közvetítés)
-on, -en, -ön, -ra, -re (utazás közben/néhány tömegközlekedési eszközön)
vmelyik napon, vmelyik dátumon
(vmilyen tevékenység közben, vmivel elfoglalva)
(vmilyen orvosságot/gyógyszert szedve)
(vki által fizetve)
(vmihez hozzáadódóan)
on határozószó kiejtése 2. On gyakorisága 2.
rajta, rá, fel (egy felületen/felületre)
rajta, rá, fel (vmilyen ruhát visel)
tovább, előre (haladás/folyamat)
folyamatban van
tervben van
be van kapcsolva, működik
színpadon van (színész)
munkában/szolgálatban van

on jelentése példamondatokkal

The behaviour was similar on each occasion.

This assessment is based on power relations.

Repeat trusting on every possible similar occasion.

Tax relief is based on tax years.

It is probably still going on today.

Szócikk on. On jelentése, on magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

on jelentése kifejezésekkel

on-site
helyszíni, helyi
add-on
hozzávaló, kellék, kiegészítő/járulékos eszköz, bővítmény (számítógépes alkalmazáshoz)
goings-on
viselkedés
head-on
fejjel előre, fejjel neki
on-board
fedélzeti
on-screen
képernyőn, filmben (nem a valós életben)
clip-on
rácsíptethető, felerősíthető
come-on
(US) csalétek, beugratás, csaló, szélhámos
hanger-on
lógós, tányérnyaló, élősdi, parazita, slepp, létszámfeletti, csillebeakasztó
looker-on
néző
on-ramp
felhajtás
put-on
megtévesztés (US)
slip-on
belebújós ruha/cipő
turn-on
érdekes dolog, izgató dolog, érdekes ember
walk-on
szöveg nélküli szerep
odds-on
esélyes, legesélyesebb, nagy esélyű (vmi)
roll-on
golyós (dezodor, stb.)
side-on
oldalával (vmi felé), oldalról jövő (pl. ütközés)
act for sb | act on behalf of sb
vkit képvisel
act on/upon sth
vmi alapján/szerint cselekszik (tanács, ismeret, stb.), eljár vmi szerint
alight on
települ

További on jelentések

back down (on/from sth)
visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol
bank on sb/sth
bízik vkiben/vmiben, számít vkire/vmire
bargain for/on sth
felkészül vmire; számít vmire
batten on sb
élősködik vkin, kiszipolyoz vkit
bear down on sth
úton van vmi felé, nyomást gyakorol vmire, megközelít vmit, erőfeszítéseket tesz vmi véghezviteléhez
border on sth
határos vmivel, nagyon közel jár vmihez, nagyon közel van vmihez, nagyon közel esik vmihez
bring sb on
előkészít, felhoz vkit, felfejleszt vkit
bring sth on
előidéz, kivált, okoz vmit, növeszt, növel (terményt, termést)
bring sth on yourself | bring sth on sb
magára hoz vmit; vkire hoz vmit (szégyent, stb.) (felelős vmiért)
calculate on sth
számol vmivel, számít vmire
call on/upon sb
felkér vkit vmire, fordul/folyamodik vkihez, felszólít vkit vmire
capitalize on sth
tőkét kovácsol vmiből
carry on
folytat, továbbvisz, furcsán viselkedik, tovább csinál, fenntart, ügyeket intéz vki távollétében, kitart, szokatlan módon viselkedik, dühöng, jeleneteket csinál
carry on!
tovább!, folytasd!
cash in on sth
hasznot húz vmiből, részt vállal vmiben, érdekeltséget szerez vmiben
catch on
sikere van, ért, terjed, könnyen ért, kapcsol, megragadja az alkalmat
check up on sb
lenyomoz vkit, lenyomozza vki múltját, lepriorál vkit, lekáderez vkit
clamp down on sth
megszigorít, leállít
come down on sb
lehord/összeszid/megdorgál vkit, megbüntet vkit
come in (on sth)
belekerül vmibe, részesévé válik vminek
come on
színpadra lép (színész), pályára lép (játékos), (jól) halad, fejlődik, gyerünk!, siess!, ugyan, miket mondasz (nem igaz), kezdődik (betegség, levertség), jön, közeledik, beköszönt, kezdődik (műsor), működésbe lép
come on to sb
(szexuálisan) közeledik vkihez
come on to sth
rátér (témára)
come on/upon sb/sth
(véletlenül) találkozik vkivel, (véletlenül) ráakad vmire
count on
számít vmire, számít vkire
crack on
vitorlát felvon
dawn on sb
kezdi sejteni, kezdi érteni, dereng már vmi
decide on sth
határoz vmiben, határoz vmilyen ügyben, elhatározza magát vmire
depend on
függ vmitől
depend on sb
más tartja el, eltartottja vkinek, nyugdíjból él, kegydíjból él, tartásdíjból él, járadékból él, apanázsból él, juttatásokból él, függ vkitől
depend on sth
függ vmitől
descend on
kiszáll vhova
descend on sb
megrohan vkit, rajtaüt vkin
draw on
múlik, elmúlik (idő)
draw on/upon sth
igénybe vesz, merít vmiből
dwell on sth
elidőz vminél, hosszasan beszél vmiről, hosszasan ír vmiről, kitart vmi mellett, hosszasan kitér vmire, hosszasan fejteget vmit, fejteget vmit, hosszan időzik vminél, megpihen vmi emléken
egg on
noszogat, ösztökél
encroach on sth
betolakodik
fall back on
rászorul, kénytelen beérni vele, visszatér, ráfanyalodik
fall on
ráesik, nekiesik, nekitámad, jut
fasten on
megragad
figure on
számít vmire, kalkulál vmivel