old jelentése magyarul

old angolul

Old jelentése példákkal az EnSzótárban. Old magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

old melléknév kiejtése. Old gyakorisága.
Fokozás: older, oldest
öreg, idős
vén, régi (régen készült)
régi, ósdi (régóta meglevő/használt)
unalmas, fárasztó
volt, egykori
régóta tartó, régóta létező/ismert
vmilyen idős, vhány éves
a jó öreg/régi ...

old jelentése példamondatokkal

The old college track was pretty simple.

The old man got off very slowly.

The old route is quite simply blocked off.

Our old home had mostly wood floors.

Your love should daily increase through old age.

Szócikk old. Old jelentése, old magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

old jelentése kifejezésekkel

old-fashioned
divatjamúlt, ódivatú, divatból kiment, régimódi, régivágású, maradi (vki), rosszalló, helytelenítő, elítélő (pl. arckifejezés)
year-old
egyéves
age-old
ősrégi
old age
öregkor, aggkor, vénség
old boy
öreg fiú, öregdiák, vén diák
old fogey
régimódi ember, maradi ember, ósdi ember, világtól elmaradt vén ember, begyepesedett fejű vén ember
old hand
tapasztalt vén róka, fegyenc, tapasztalt őserdei munkás, tapasztalt őserdei lakó
old man
fater, öreg, ős, férj
old master
régi mester, régi festő, régi mester képe
old stager
tapasztalt vén róka, kitanult vén róka
old-age pension
öregkori biztosítás, öregségi járulék
old-fashioned
koktélfajta (whisky, gyomorkeserű, víz, cukor)
old-timer
veterán
old-established
régi, régóta fennálló
old-line
régi vágású
old-maidenish
vénlányos, vénkisasszonyos
old-maidenly
vénlányos, vénkisasszonyos
old-maidish
vénlányos, vénkisasszonyos
old-time
azelőtti, hajdani, klasszikus (táncok), tradicionális (folklór zene) (US)
old-world
ókori, óvilági, hajdani, azelőtti, ódivatú, régi, régi világbeli
I am old as you can see
miként láthatod, öreg vagyok

További old jelentések

I say old egg
nos öregem, ide figyelj öregem, mondok vmit öreg fiú
I say old thing!
nézd öreg fiú!, na öreg fiú!
Old Covenant
Ószövetség
a high old ...
nagyon ... (hangsúlyozás)
an old dog will learn no tricks
késő az agg ebet táncra oktatni
an old friend of mine
régi jó barátom
any old
akármelyik, bármi, bármilyen
any old how
rendezetlenül, össze-vissza
as old as the hills
öreg mint az országút
as the old tag has it
a régi szólás szerint, a régi közmondás szerint
be an old man of the sea
nem lehet lerázni, nem lehet megszabadulni tőle
be old enough to be sb's father/mother
az apja/anyja lehetne
be quite one's old self again
már megint a régi
become old
megöregszik
cheery old party
vidám öreg szivar, vidám öreg pasas, jókedvű öreg szivar
chip of the old block
apja fia
dear old thing
drága apukám, drága anyukám
debt of old standing
régi keletű adósság
fall back into the old bad ways
visszaesik régi hibáiba, visszatér erkölcstelen életmódjához
fine old chestnut
szakállas vicc
for an old song
potom pénzért, bagóért
for old time's sake
múlt kedvéért, régi idők emlékére
for old times' sake
a régi idők emlékére, a közös múltra tekintettel
game old woman
karakán öreg nő, bátor öreg nő
gay old dog
vidám öreg fickó, vén szoknyavadász
get old
megöregszik, öregszik
give me the good old days!
hej, azok a régi szép idők!
go on the same old way
egyre csak ugyanazt csinálja, egyre csak ugyanúgy csinálja, egyre a régi nótát fújja
good bit older
jóval idősebb
good old John!
ez a derék John!, kedves öreg John!
good old days
régi jó idők, régi szép idők
good old times
régi jó idők, régi jó világ
gossipy old woman
öreg pletykafészek, pletykahordó öregasszony, pletykálkodó nénike
green old age
erőteljes öregkor
grow old
megöregszik, megvénül
have a fine old time
jól érzi magát, jól szórakozik
have a good old time
jól érzi magát, jól szórakozik
he grew more charitable as he grew older
ahogy öregedett, egyre jótékonyabbá vált
he is a chip of the old block
apja fia, apjára üt
he is an old hands at it
tapasztalt vén róka ebben
he is as old again as bessy is
kétszer annyi idős, mint bözsi
he is old enough to know better
az ő korában már több esze lehetne, már benőhetne a feje lágya, már benőtt a feje lágya