often jelentése magyarul

Often jelentése példákkal az EnSzótárban. Often magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

often határozószó kiejtése. Often gyakorisága.
Fokozás: oftener, oftenest
gyakran, sokszor
sűrűn, gyakorta
többször
több ízben
nem egyszer
sok esetben (szokásosan, rendszerint)

often jelentése példamondatokkal

Such aggregates are often called marine snow.

They often took vows against harming anything living.

This weaker growth is often where insects thrive.

But house position does often affect character markedly.

In home gardens proper drainage is often disregarded.

Szócikk often. Often jelentése, often magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

often jelentése kifejezésekkel

as often as
valahányszor
as often as not
elég gyakran, meglehetős gyakran
be often the case
gyakran előfordul, gyakori eset
every so often
hébe-hóba, időről időre, néha, alkalmanként
how often have I told you!
hányszor megmondtam már neked!
how often?
hányszor?, milyen sűrűn?, milyen gyakran?
it cannot be too often asserted
nem lehet eleget ismételni, nem lehet eléggé hangsúlyozni
more often than not
általában, többnyire, rendszerint
often and often
számtalanszor, hányszor de hányszor
once too often
kelleténél többször
one can often recognise a person by his walk
gyakran a járásáról lehet megismerni valakit
she was often ill as a child
sokat betegeskedett gyermekkorában, gyermekkorában sokszor volt beteg