officer jelentése magyarul

Officer jelentése példákkal az EnSzótárban. Officer magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

officer főnév kiejtése 1. Officer gyakorisága 1.
tiszt
közhivatalnok
köztisztviselő
katonatiszt
officer ige kiejtése 2. Officer gyakorisága 2.
tisztekkel ellát
vezényel

officer jelentése példamondatokkal

The officer was killed the next morning.

The police officer faces a criminal investigation.

Improved officer performance through higher staff morale.

One officer was killed outright while several others were wounded.

Having a regular officer saves prisoners lives sometimes.

Szócikk officer. Officer jelentése, officer magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

officer jelentése kifejezésekkel

field officer
törzstiszt
flying officer
repülőfőhadnagy
liaison officer
összekötő tiszt
medical officer
tisztiorvos, katonaorvos, hatósági orvos
petty officer
tengerészaltiszt
pilot officer
angol légierő legalacsonyabb tiszti rangja
police officer
rendőr
staff officer
vezérkari tiszt, törzstiszt
warrant officer
tiszthelyettes, altiszt, tisztes
action officer
hadműveleti tiszt
agent officer
pénzügyi tiszt
air officer
repülőtiszt
army officer
szárazföldi haderőnél szolgáló tiszt
artificer officer
hadmérnök
boarding officer
átvizsgáló tiszt
commanding officer
hadtest parancsnok, csapattest parancsnok
commanding officer of a gun
őrparancsnok, őrségparancsnok
commissariat officer
élelmezési tiszt
company officer
csapattiszt, beosztott tiszt
custom-house officer
vámtiszt
exchange officer
parancsnokhelyettes

További officer jelentések

excise officer
pénzügyőr, finánc
executive board/body/committee/officer
ügyvezető testület/bizottság/tisztviselő
executive officer
másodtiszt
flag officer
flotta főparancsnoka
general officer
tábornok
gunner officer
tüzértiszt
half-pay officer
nyugdíjas katonatiszt
high officer of an order
rend nagy méltósága, rend nagymestere
immigration officer
bevándorlási hivatal tisztje, határőr
intelligence officer
felderítő tiszt, hírszerző tiszt
junior officer
tiszt, altiszt
line officer
csapattiszt, kereskedelmi tengerésztiszt
municipal officer
városi tisztviselő
navigating officer
hajózó tiszt, navigátor
officer of high rank
magas rangú tiszt
officer of the day
napos tiszt
officer of the guard
őrtiszt, őrparancsnok
officer of the law
hatósági közeg, hatósági személy
officer on duty
ügyeletes tiszt
orderly officer
parancsőrtiszt, napos tiszt
platoon officer
szakaszparancsnok
quartermaster officer
hadbiztos
ranking officer
rangidős tiszt
reconnoitring officer
felderítő tiszt
regimental officer
csapattiszt
regular officer
hivatásos tiszt, tényleges tiszt
remount officer
lóvásárló tiszt
reserve officer
tartalékos tiszt
second officer
másodtiszt
senior officer
rangidős tiszt
sheriff's officer
bírósági kézbesítő, bírósági altiszt, bírósági hivatalsegéd, bírósági végrehajtó
spotting officer
bemérő tiszt, tűzvezető tiszt
watch officer
őrszolgálatos tiszt
wireless officer
híradó tiszt