office jelentése magyarul

Office jelentése példákkal az EnSzótárban. Office magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

office főnév kiejtése. Office gyakorisága.
hivatal
iroda

office jelentése példamondatokkal

Field office illustrated guide to plant species.

The office supply business is very competitive.

Both office locations are leased real estate.

The office meeting was getting pretty intense.

No executive branch office buildings were ever constructed.

Szócikk office. Office jelentése, office magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

office jelentése kifejezésekkel

box office
jegypénztár, kasszasiker (filmé, színdarabé, színészé)
office block
irodaház, irodaépület
office building
irodaház, irodaépület
office-bearer
hivatal betöltője, állás betöltője, tisztviselő, tisztségviselő
post office
posta, postaszolgálat, postahivatal, postaépület, postásjáték (gyerekjáték, US)
post office box
postafiók
registry office
anyakönyvi hivatal, munkaközvetítő, munkaközvetítő hivatal, háztartási alkalmazott elhelyező iroda, állásközvetítő iroda, iktató, iktatóhivatal, bírósági iroda
accession to office
hivatalba lépés, tisztség elfoglalása
as appertains to my office
hivatali állásomnál fogva
assumption of office
hivatalba lépés
audit office
számvevőszék
be in high office
magas állásban van
be under the authority of the home office
belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, belügyminisztérium alá tartozik
branch office
ügynökség, vállalat, iroda, fiókiroda, leányegyházközség
business office
kereskedelmi ügynökség
cashier's office
pénztár, kassza
casting office
szerepnyilvántartó iroda
central statistical office
központi statisztikai hivatal
colonial office
gyarmatügyi minisztérium
criminal record office
bűnügyi nyilvántartó, bűnügyi nyilvántartó hivatal
disputed claims office
jogi osztály, jogügyi osztály

További office jelentések

doctor's office
orvosi rendelő
during his tenure of office
hivatali ideje alatt, szolgálati ideje alatt
duties appertaining to my office
hivatali állásommal járó kötelességek
excise office
állami fogyasztási adóhivatal
foreign exchange office
váltóüzlet
general accounting office
legfőbb állami számvevőszék
general business office
általános kereskedelmi ügynökség
general post office
főposta
groom sb for office
előkészít vkit állásra, kiképez vkit állásra, preparál vkit állásra, egyengeti vki útját hivatali pályája felé
head post office
főposta
his being put into that office was a job
állásához elítélendő praktikák révén jutott, állásához elítélendő protekció révén jutott
holy office
papi hivatás
intelligence office
állásközvetítő iroda, helyszerző
invest sb with an office
hivatali állásba beiktat vkit
jack in office
fontoskodó bürokrata, mitugrász hivatalnok
labour planning office
munkaerő gazdálkodási hivatal
long run of office
hosszú hivatalviselés, hosszú szolgálat
main office
központi iroda
mayor's office
polgármesteri hivatal
office copy
kiadvány
office for the dead
gyászmise
office of dispatch
feladó hivatal
office of weights and measures
mértékhitelesítő hivatal
patent office
szabadalmi hivatal
post office savings bank
posta-takarékpénztár
promote sb to an office
magasabb tisztségbe helyez vkit, magasabb állásba helyez vkit
put an office into commission
bizottság hatáskörébe utal egy ténykedést, bizottságot állít fel egy ügykör ellátására, bizottságot nevez ki egy ügykör ellátására
quit office
hivataláról leköszön, otthagyja hivatalát, leteszi hivatalát
record office
irattár, okmánytár, nyilvántartó hivatal, állami levéltár
revenue office
adóhivatal
run for office
közhivatalt próbál szerezni
serve an office
ellátja hivatalát
set one's bag for an office
töri magát egy állás után, törtet egy állás után
shipping office
hajótársaság, hajózási iroda
signal office
hírközpont
site office
irodakonténer
station office
forgalmi iroda
tandem office
közbenső központ, átmenőközpont
tax office
adóhivatal
this does not pertain to my office
ez nem az én hatáskörömbe tartozik, ez nem az én dolgom
ticket office
jegypénztár
vacate office
önként lemond állásáról, önként lemond tisztségéről