off jelentése magyarul

Off jelentése példákkal az EnSzótárban. Off magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

off határozószó kiejtése 1. Off gyakorisága 1.
el, le (egy helyről, helyzetből)
vmilyen távol, vmilyen messze (időben/térben)
vhonnan nyílva/leágazva, vmi mellett levő
el, le (vmit eltávolítva)
vmennyivel leárazva
el, távol (munkahelyről, iskolából)
el (távozás, utazás)
elstartolva (verseny)
befejezve, végére járva
elmarad, nem lesz megtartva (esemény)
(a menüből átmenetileg) nem kapható
üzemen kívül
kikapcsolva, elzárva
vhogy ellátva vmivel
off elöljárószó kiejtése 2. Off gyakorisága 2.
le vmiről
vmiből nyílva/leágazva, vmi mellett levő
kint a tengeren, a part mentén
le vmiről (eltávolítva)
el, távol (munkahelyről, iskolából)
tartózkodva vmitől
(átmenetileg) nem kedvel vmit; elmegy a kedve vmitől; undora van vmitől
off melléknév kiejtése 3. Off gyakorisága 3.
nem jól megy (vmi)
elégtelen, alkalmatlan
nem jól van (vki)
állott, romlott (élelmiszer)
felezővonal felőli (úton)
bosszantó
igazságtalan
barátságtalan, ellenséges
off ige kiejtése 4. Off gyakorisága 4.
elmegy, távozik
megöl, meggyilkol
off főnév kiejtése 5. Off gyakorisága 5.
start, kezdet (versenyé, utazásé, stb.)

off jelentése példamondatokkal

It is off while teachers enter grades.

No foods are automatically off limits though.

The path soon levels off among terraces.

The movement pushing off seems almost identical.

We took too many pitches off tonight.

Szócikk off. Off jelentése, off magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

off jelentése kifejezésekkel

play-off
újrajátszott mérkőzés, újrajátszás
take-off
utánzás, karikatúra, felszállás, elugrás, kiindulási pont
one-off
egyszer történő, egyszer megtett, egyedi
cut-off
átvágás, útátvágás, útrövidítés, rövidebb út, folyókanyar-átvágás, kikapcsolás
kick-off
kezdő rúgás, mérkőzés kezdete, elugrás
pay-off
lefizetés, csúszópénz, lelépési díj, végkielégítés, jutalom, eredmény
run-off
második forduló, döntő, rájátszás, elfolyás, lefolyás, hordalék (eső)
spin-off
mellékes haszon, hasznos melléktermék
trade-off
kompromisszum
lay-off
elbocsátás, munkáselbocsátás, létszámcsökkentés, munkaszünet, szabadságidő, pihenő, pihenőnap
off-licence
korlátolt italmérési engedély
sell-off
kiárusítás (vagyontárgyaké)
tip-off
figyelmeztetés, figyelmeztető jel, tipp
write-off
leírás, amortizáció
off-peak
csúcsidőn kívüli
off-putting
elkedvenítő, taszító, elriasztó
off-road
terepjáró
blast-off
kilövés (űrrakétáé, űrhajóé)
brush-off
kerek elutasítás (vkié)
cast-off
eldobott darab, kiselejtezett darab (ruha), levetett darab
day off
szabadnap

További off jelentések

drop-off
szakadék, mélység
face-off
közvetlen konfrontáció/összecsapás, korong bedobás (játék kezdetén)
fall-off
csökkenés, lelassulás, hirtelen lelassulás, hanyatlás, lankadás
jump-off
támadás kezdete, roham kezdete, helikopter felszállás
lift-off
felszállás, felemelkedés
off season
holtidény
rake-off
illetéktelen jutalék, illetéktelen jövedelem, sáp
rip-off
megvágás, lenyúlás (túl sok pénz kérése, pénzzel becsapás), kész rablás, hihetetlen drága dolog, gyenge utánzat/utánzás
send-off
búcsú, búcsúztató, útnak indítás
set-off
beszámítás, ellenkövetelés, ellentétel, ellentét, kontraszt, elindulás
show-off
hencegés, felvágás, nagyképű alak, felvágós alak, kiállítás, mutogatás, szemlére tétel, büszkélkedés, kérkedés, fitogtatás
stand-off
holtpont, zsákutca, holtvágány
time off
felszállás időpontja
turn-off
letérő, kivezető szakasz (főútról), untató/undorító/lelombozó ember/dolog
cast-off
eldobott, kiselejtezett (pl. ruha), levetett
lead-off
kezdés, kezdet
off-centred
eltolódott, kibillent, kiugró, kiálló, tengelyéből kijött, excenteres
off-key
hamis (zene), összhangban nem álló
off-street
nem közúton levő (parkolóhely, stb.)
off-road
terepen (nem az úton)
back off (from sth)
meghátrál, visszavon (véleményt, stb.), visszakozik, visszatáncol, visszavonul, lehiggad, lejjebb veszi a hangot
beat off
elhárít
blow off
elfúj, lefúj, kienged (gőzt), kifúvat, elrepül, henceg, piszmog, vacakol, totojázik
break off
letör vmit, megszakít, félbeszakít, abbahagy, megszűnik, abbamarad
bring sb off
kiment, megment (hajótöröttet), kielégít vkit; kielégíti magát
bring sth off
sikerre visz, véghezvisz, sikerül vkinek vmi
brush off
lekefél, leráz magáról, elűz, elhesseget
bugger off
elhúzza a seggét, húzz el!
bump off sb
lepuffant vkit, lelő vkit, eltesz vkit láb alól
bundle off
elzavar, elkerget, kidob, elkullog, meglép
bunk off
meglóg, meglép
buy off
megvált, pénzzel megvált, kivált, pénzzel kielégít, kifizet
buzz off
elsiet, elhúz, elsöpör
buzz off!
húzz el!, tűnés!, húzz el mint a vadludak!
call sb/sth off
leállít, lefúj, beszüntet (támadást, kutatást, stb.), visszahív (kutyát)
call sth off
lemond, töröl (eseményt), felmond, érvénytelenít, visszavon (megállapodást, stb.)
carry off
elvisz, elnyer
carry sth off
megússza a dolgot, sikerül neki vmi
cast off
elbocsát, kitaszít, levet (ruhát, előítéletet), elvet
chase sb/sth away/off/out/etc.
elkerget vkit/vmit
check off
kipipál
chop off
levág, lehasít