of jelentése magyarul

Of jelentése példákkal az EnSzótárban. Of magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

of elöljárószó kiejtése. Of gyakorisága.
-nak, -nek (a része vminek)
vmiből/vkiből, vmi/vki közül (részmennyiségek megadása)
(vmilyen számú/mértékű/korú) (számok, dátumok, kor megadása)
vminek/vkinek a valamije (birtokviszony kifejezése)
(művek szerzőinek megjelölése)
(relatív irány megadása)
(egy kategóriához/típushoz tartozás kifejezése)
-ról, -ről (róla, rávonatkozóan)
-tól, -től (viselkedés vkitől)
(ok kifejezése)
(alkotóanyag megadása)
(vmit tartalmaz, vmiből készült)
(a következő óráig hátralevő idő megadása)

of jelentése példamondatokkal

Their fear of public speaking was gone.

A variety of measures had been proposed.

Hundreds of printed maps are produced each week.

The question of crisis teaching needs closer examination.

There are three main levels of providing learning experiences.

Szócikk of. Of jelentése, of magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

of jelentése kifejezésekkel

because of
vki/vmi miatt, vmi következtében, vmire tekintettel
out of date
idejétmúlt, elavult, ósdi, divatjamúlt, lejárt, érvénytelenné vált (pl. jegy)
out-of-town
városon kívüli
matter-of-factly
tárgyilagosan
age of consent
törvényes korhatár (a szexhez történő beleegyezés megítélésekor)
beast of burden
igavonó barom, málhás állat
bill of exchange
váltó
bill of fare
étlap
bill of lading
fuvarlevél, vasúti fuvarlevél, rakodójegy, rakománylevél
bill of sale
adásvételi szerződés, kötlevél, záloglevél adósnál maradó ingóságokról, okirat ingóságok átruházásáról zálogkölcsönzéssel
board of education
oktatásügyi minisztérium, közoktatásügyi minisztérium
chamber of horrors
szörnyűségek gyűjteménye, borzalmak gyűjteménye
chest of drawers
fiókos szekrény, komód
chief of staff
vezérkari főnök
coat of arms
címer, címerpajzs
communion of saints
szenteknek egyessége
council of war
haditanács
cream of tartar
tisztított borkő
field of vision
látómező, látótér
figure of speech
beszédfordulat, szólásmondás
holy of holies
szentek szentje, legbelső szentély

További of jelentések

horn of plenty
bőségszaru
house of correction
fegyintézet, javítóintézet
lily of the valley
gyöngyvirág, májusi gyöngyvirág
maid of honour
koszorúslány
man-of-war
hadihajó
marriage of convenience
érdekházasság
master of ceremonies
szertartásmester, konferanszié, főministráns
matter-of-factness
magától értetődő volta vminek, gyakorlatias észjárás, gyakorlatiasság
mother-of-pearl
gyöngyház-, gyöngyházfényű, gyöngyházszínű
next of kin
legközelebbi rokon, legközelebbi hozzátartozó
order of magnitude
nagyságrend
out-of-towner
másik városból való
part of speech
beszédrész, szófaj
point of view
szempont, szemszög, nézőpont, álláspont
prisoner of war
hadifogoly
right of way
elsőbbség (közl.)
soldier of fortune
szerencsevadász
standard of living
életszínvonal
stream of consciousness
tudatfolyam
tug of war
kötélhúzás (átv. is), huzakodás, veszekedés
work of art
műalkotás, műremek
middle-of-the-road
középutas (nem szélsőséges), középszerű
run-of-the-mill
átlagos, középszerű
well thought of
megbecsült, elismert
act for sb | act on behalf of sb
vkit képvisel
admit of
megenged, eltűr
allow of sth
lehetővé tesz vmit
back out (of sth)
visszakozik, visszatáncol, kiugrik (megállapodásból)
believe sth of sb
hisz vkiről vmit (hogy képes vmire)
boot sb out (of sth)
kidob, kirúg, kitesz vkit (vhonnét, munkahelyről, stb.)
bring sb out of oneself
bátorítást nyújt, bizalmat/magabiztosságot kölcsönöz vkinek
cheat sb out of sth
kicsal vkiből vmit
come of/from sth
az eredménye vminek, vmiből ered
come out (of sth)
kijön vhonnét (rögzített helyzetből), kijön (folt, szennyeződés)
come out of sth
kifejlődik vmiből
complain of sth
elpanaszol vmit
consist of sth
áll vmiből
cure sb of sth
kikúrál vkit vmiből
dispose of
túlad, megszabadul, rendelkezik vmivel, intézkedik vmiről
dispose of sb
megöl vkit
divest sb of sth
megfoszt vkit vmitől
do sb out of sth
kiforgat/kitúr vkit vmiből