object jelentése magyarul

Object jelentése példákkal az EnSzótárban. Object magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

object főnév kiejtése 1. Object gyakorisága 1.
tárgy
cél
szándék
feladat
akadály
dolog
nevetséges ember
nevetséges dolog
szánalomra méltó ember
object ige kiejtése 2. Object gyakorisága 2.
Ragozott alakok: objects, objecting, objected
kifogásol
ellenez
tiltakozik
óvást emel

object jelentése példamondatokkal

The path includes the evidence object name.

I keep seeing games being called hidden object games.

These results immediately suggest certain approaches to object recognition.

Different object types are distinguished through different vibration frequencies.

Such solutions verify specified window object availability.

Szócikk object. Object jelentése, object magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

object jelentése kifejezésekkel

object-oriented
objektum orientált (programozás)
direct object
közvetlen tárgy, accusativusi tárgy
indirect object
részeshatározó
object lesson
szemléltető óra, szemléltető példa, intő példa
art object
műtárgy
given that they have a common object
feltéve, hogy van közös céljuk
moving object
mozgó cél
no object
nem számít, nem akadály, mellékes
object for sth
tárgya vminek, alanya vminek
object involved
szóban forgó tárgy
object of art
műtárgy
object of derision
nevetség tárgya, gúny tárgya
object of regard
megfontolni való kérdés
object of sth
tárgya vminek, alanya vminek
object sth to sb
szemére hány, szemére vet
object to sth
kifogásol, ellenez, tiltakozik, óvást emel
objects of light weight
könnyű tárgyak, kis súlyú tárgyak
one of one's main objects in life
vki életének egyik fő célja
succeed in one's object
eléri célját
the object I propose to myself
kitűzött célom
unidentified flying object
ufó, azonosítatlan repülő tárgy

További object jelentések

with the ostensible object of
azzal az ürüggyel hogy, úgy téve mintha
with this object
ezért, e célból
with this object in chief
főleg e célból