number jelentése magyarul

Number jelentése példákkal az EnSzótárban. Number magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: numb

number főnév kiejtése 1. Number gyakorisága 1.
szám
számjegy
(azonosító) sorszám
számtan
(vmekkora) szám, mennyiség
sok, számos
csoport, társaság
sokaság, számosság
szám (folyóiraté)
műsorszám, zeneszám, táncszám
csodálatos darab (ruha, autó, stb.)
(nyelvtan) szám
number ige kiejtése 2. Number gyakorisága 2.
Ragozott alakok: numbers, numbering, numbered
kitesz, számlál vmennyit
megszámoz
megszámlál
besorol, számít vhova

number jelentése példamondatokkal

The actual number was probably considerably higher.

The number four soul age is scholar.

There is neither serial number nor date.

A large number genetic markers studied facilitates finding distinct clusters.

There are several competing virtual number services.

Szócikk number. Number jelentése, number magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

number jelentése kifejezésekkel

atomic number
atomszám, atomrendszám
back number
régi szám, régebbi szám, maradi ember, régebbi lappéldány, idejétmúlt dolog, régimódi dolog, lecsúszott ember
box number
apróhirdetés hivatkozási száma
cardinal number
tőszám
number one
az első (a legkiválóbb/legfontosabb vki/vmi), önmaga, saját maga, pisilés, nullás hajvágás, a legrövidebb gépi hajvágás, első tiszt (tengerészet)
number plate
rendszámtábla
number two
kettes szám, kettő, második, nagydolog, kakilás
ordinal number
sorszám, sorszámnév
prime number
törzsszám
serial number
sorozatszám
whole number
egész szám
number one
a legfontosabb; a legelső; túlnyomó/uralkodó, a legsikeresebb; legjobban vásárolt
a great number of wares
sok áru, nagy mennyiségű áru
a number of
számos, sok
a number of persons
többen, néhányan
abundant number
bővelkedő szám
accession number
leltári szám, gyarapodási szám, folyószám
amicable numbers
barátságos számok
angular quantum number
mellékkvantumszám
any number
sok
any number of
bármennyi, akárhány, rengeteg, töméntelen

További number jelentések

axe a number of officials
csökkenti a tisztviselők létszámát, bélistáz
azimuthal quantum number
mellékkvantumszám
book number
egyedi jelzet
by numbers
(egyszerűen) pontonként haladva (utasításokon, stb.)
by the number
példányonként
certain number of persons
bizonyos emberek, bizonyos számú emberek
composite number
összetett szám
compound number
vegyes szám
concrete number
valós szám
construction number
gyártási szám
current number
legfrissebb szám, legújabb szám, e heti szám, e havi szám
dial the wrong number
rosszul tárcsáz, téves számot tárcsáz
do a number on
rosszat tesz vminek/vkinek
do number two
nagydolgozik
double the number
kétannyi, kétszer annyi, még egyszer annyi
dual number
kettős szám, duális
even number
páros szám
exceed in number
többen vannak, nagyobb számban vannak, meghaladja számban
fair number
meglehetős sok, meglehetős sokan
few in number
kisszámú, kis létszámú, csekély létszámú, kevesen
flight number
(repülő) járatszám
four-digit number
négyjegyű szám
get sb's number
tisztába jön kivel, kiismeri vki szándékait
have sb's number
kiismer vkit
have sb's number on it
vki a célpontja, vkinek rendeltetett (golyó, bomba, stb.)
his days are numbered
meg vannak számlálva napjai
his number is up
vége van, el van veszve, napjai meg vannak számlálva, kevés ideje van már csak hátra, neki már befellegzett
imaginary number
imaginárius szám
in point of numbers
számszerűleg, számbelileg
in small numbers
csekély számban, kevesen
index number
jelzőszám, mutatószám, indexszám
inner quantum number
belső kvantumszám
it's the numbers that pay
sok kicsi sokra megy
large number of men
sok férfi, sok ember
license plate number
rendszám
line number
képsorszám
look after number one
jól él, saját érdekeit nézi, javát magának kaparintja meg
lucky number
szerencseszám
mass number
izotóp atomsúlya, tömegszám
mixed number
vegyes tört, vegyes szám
more in number than
többen mint
number of theoretical plates
elméleti tányérszám