now jelentése magyarul

Now jelentése példákkal az EnSzótárban. Now magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

now határozószó kiejtése 1. Now gyakorisága 1.
most, jelenleg
most, mindjárt, azonnal
most már, ilyen körülmények között, az adott helyzetben
most meg ...
vmikortól mostanáig, vmennyi ideje
akkor, abban a pillanatban/időben (elbeszélésben)
na már most, márpedig
na, nahát, nos
now kötőszó kiejtése 2. Now gyakorisága 2.
most hogy ..., most már hogy ...
now melléknév kiejtése 3. Now gyakorisága 3.
divatos
modern, időszerű

now jelentése példamondatokkal

Well now things are getting really interesting!

The big guys are now taking notice.

A golf course is now being developed here.

The birds are now quite common throughout plantations.

The logic within existence is now clearer.

Szócikk now. Now jelentése, now magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

now jelentése kifejezésekkel

(now) there's a thing
micsoda egy dolog (meglepetés kifejezése)
I have it straight now
már értem
I shall now advert to another matter
most más tárgyra térek át
any time/day/minute now
bármelyik percben/napon, stb., hamarosan
by now
mostanra, mostanáig, most már, mostanára
ere now
eddig, máig
even now/then
még most/akkor is/sem, még akkor is (vmi ellenére), éppen most/akkor
every now and again | every now and then
hébe-hóba, időről időre, néha, alkalmanként
for now
egyelőre
from now on
mostantól fogva
he is getting mathematics now
most matematikát tanul
here and now
itt és most, azonnal
his behaviour until now
eddigi viselkedése
his behaviour up to till now shows that
eddigi magatartása azt mutatja, hogy
how now?
ez mit jelent?, nos?
in three days from now
mához három napra
it is a case of now or never
most vagy soha, meg kell ragadni az alkalmat
it ought to have been done before now
ennek már meg kellene lennie, ezt már meg kellett volna tenni, ezt már el kellett volna intézni
it's all the craze now
most mindenki ezért bolondul
just now
ebben a pillanatban, éppen most, nem sokkal ezelőtt
let me try now!
hadd próbáljam most én meg!

További now jelentések

negotiations now proceeding
folyamatba levő tárgyalások
now ..., now ...
egyik pillanatban ..., a másikban ...
now I know!
most már mindent tudok!
now and again | now and then
időnként, hébe-hóba
now hot now cold
hol meleg, hol hideg
now if ever is the time
most vagy soha
now is our time to
most van itt az ideje annak, hogy
now is the time to
most van itt az ideje annak, hogy
now now
ugyan már! ugyan-ugyan! na, na! (enyhe ellenkezés)
now or never
most vagy soha
now ready
most jelent meg
now that
most hogy
now that I come to think of it
jobban meggondolva a dolgot, erről jut eszembe
now then
na már/akkor most ... (válasz várása), na! nahát! (enyhe ellenkezés), figyelem!
now to business!
gyerünk!, rajta!
now to settle with you!
most beszéljünk a kettőnk dolgáról!, most pedig intézzük el a kettőnk dolgát!
now we are quits
kvittek vagyunk
now we can take it easy
most aztán nekünk áll a világ, most jól élhetünk, most könnyen élhetünk
now we must run for it!
most aztán uccu neki!, most aztán fussunk!
now you are going to see things!
most fogsz látni valamit!
now you must cope with things alone
most már egyedül kell boldogulnod
now you're talking
ez aztán a beszéd!
the scar on his cheek hardly shows now
a sebhely az arcán már alig látszik
the territory now known as Belgium
az ország, melyet most Belgiumnak nevezünk, a jelenleg Belgiumként ismert ország
there now!
na ugye!, na gyerünk!
till now
eddig, eddigi
until now
eddigi
up to now
eddig, mindeddig, mostanáig, ezidáig
we are now square!
kvittek vagyunk!
we must now be getting on
ideje, hogy továbbmenjünk, ideje, hogy továbbálljunk
what do you propose to do now?
most mi a szándékod?, most mik a terveid?