notice jelentése magyarul

Notice jelentése példákkal az EnSzótárban. Notice magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

notice ige kiejtése 1. Notice gyakorisága 1.
Ragozott alakok: notices, noticing, noticed
észrevesz
tudomásul vesz
megfigyel
figyelemre méltat
megemlít
megjegyez
tapasztal
notice főnév kiejtése 2. Notice gyakorisága 2.
értesítés
bejelentés
felszólítás
figyelmeztetés
felmondás
tudomás
figyelem
rövid újságcikk
közlemény
kiírás
értesítő
hatósági értesítés
hatósági felszólítás

notice jelentése példamondatokkal

The notice was given four days too late.

The test of reasonable notice is objective.

Some women notice other skin changes during pregnancy.

Basic death notices are published free of charge.

The early codes stipulated very short notice periods.

Szócikk notice. Notice jelentése, notice magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

notice jelentése kifejezésekkel

at a moment's notice
azonnal
at a short notice
rövid határidőre, rövid idő alatt
bring sth to sb's notice
felhívja vmire vki figyelmét
come to sb's notice
tudomására jut vkinek
death notices
gyászjelentések
escape notice
elkerüli a figyelmet
give notice of appeal
fellebbez
give notice to sb
felmond vkinek
give sb notice of sth
előre értesít vkit vmiről
he did not take any notice of sth
egyáltalán nem vett figyelembe
notice board
faliújság, hirdetőtábla
notice is hereby given that
közhírré tétetik, hogy
notice of appeal
idézés
notice of meeting
körlevél a gyűlésre, meghívó a gyűlésre
notice to quit
felmondás
notice to the public
értesítő
serve notice
figyelmeztet
slip sb's notice
elkerüli a figyelmét, elkerüli vki figyelmét
stick up a notice
hirdetményt felragaszt, plakátot felragaszt
take no notice of sb's fault
nem veszi tudomásul vki hibáját
take no notice of sth
figyelmen kívül hagy vmit, nem vesz figyelembe vmit

További notice jelentések

take notice of sth
tudomásul vesz vmit, figyelembe vesz vmit, tekintetbe vesz vmit