nothing jelentése magyarul

Nothing jelentése példákkal az EnSzótárban. Nothing magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

nothing névmás kiejtése 1. Nothing gyakorisága 1.
semmi
semmiség
csekélység
jelentéktelen dolog
nulla, zéró, semmi
nothing melléknév kiejtése 2. Nothing gyakorisága 2.
kilátástalan
értéktelen
nothing határozószó kiejtése 3. Nothing gyakorisága 3.
egyáltalán nem
semmiféle ... (határozott ellentmondás)

nothing jelentése példamondatokkal

I still feel both are friends nothing more.

It is nothing personal against the appointed official.

In real life nothing is ever perfect.

Almost nothing great has ever been achieved without passion.

A careful watch was mounted and nothing observed.

Szócikk nothing. Nothing jelentése, nothing magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

nothing jelentése kifejezésekkel

good-for-nothing
haszontalan
I had better say nothing
jobb, ha nem mondok semmit, jobb, ha nem szólok semmit
I have eaten nothing since yesterday
tegnap óta semmit sem ettem
I have nothing but the poor-house before me
nincs más kilátásom, mint a szegényház
I hope there is nothing wrong
remélem, nem történt semmi baj
all that goes for nothing
ez mind nem számít semmit
all this pother about nothing
mindez a nagy hűhó semmiért, mindez a nagy felhajtás semmiért
apropos of nothing
semmire sem vonatkoztatva/vonatkozóan, semmivel sem összefüggésben, csak úgy, mindenféle előzetes nélkül
be nothing much in it
nincs benne sok fantázia, nincs benne sok lehetőség
be nothing to do with
nincs köze vmihez
be nothing to write home about
középszerű, közepes, nem kiemelkedő
be nothing worth
semmit sem ér, semennyit sem ér, értéke semmi
be worth nothing
semmit sem ér, semennyit sem ér, értéke semmi
better than nothing
jobb, mint semmi
come to nothing
füstbe megy, semmivé lesz
do sth nothing loath
szívesen megtesz vmit
dwindle to nothing
semmivé lesz
for nothing
ingyen, fizetség nélkül, hiába, haszontalanul, céltalanul, ok nélkül
get nothing by it
semmi haszna belőle
get nothing out of it
semmi haszna belőle
good for nothing
semmire sem jó, semmit sem ér, semmire sem használható

További nothing jelentések

have (got) nothing on
korántsem olyan jó, nincs semmi vki ellen, nem tud semmi terhelő dolgot felhozni vkire
have nothing for one's pains
hiába dolgozik, hiába fáradozik, sikertelenül fárad, kárba vész fáradsága
have nothing to blame oneself
nem tehet magának semmiféle szemrehányást
have nothing to do
nincs semmi dolga, nincs semmi tennivalója
have nothing to do with politics
nem politizál
have nothing to gain by
semmit sem nyerhet azzal, ha, semmit sem nyerhet azzal, hogy
have nothing to say one way or the other
nincs semmi mondanivalója se pro se kontra, nincs semmi mondanivalója se mellette se ellene
have nothing to say to sb
nincs semmi beszélnivalója kivel
have one's pains for nothing
hiába dolgozik, hiába fáradozik, sikertelenül fárad, kárba vész fáradsága
have sth to show for | have nothing to show for
fel tud vmit mutatni/nem tud semmit felmutatni
he can know nothing of it
nem tudja, mit tartson róla
he can make nothing of it
nem ért belőle semmit, nem tudja, mit tartson felőle
he had begrudged her nothing
semmit sem vont meg tőle
he has nothing to his name
nincs semmije
he hesitates at nothing
nem tétovázik
he shrinks from nothing
nem riad vissza semmitől
he wants for nothing
semmiben sem szenved hiányt
it is not for nothing that
nem ok nélkül van az úgy, hogy
it's dreadful that nothing can be done
kétségbeejtő, hogy nem lehet ezen segíteni, szörnyű, hogy nem lehet ezen segíteni
it's nothing to worry about
ezen nincs miért aggódni
know nothing of housekeeping
nem ért a háztartáshoz
leave nothing to chance
minden lehetőséget számításba vesz, semmit sem bíz a véletlenre
leave nothing to one's opponent
nem ül fel az ellenfélnek, nem hagy ziccert az ellenfélnek
leave nothing undone that might help
minden lehetőt megtesz, ami segíthet, minden lehetőt megtesz, ami segíthetne
little or nothing
szinte semmi/semmit
make nothing of sth
semmibe se vesz vmit, nem ért vmit
much ado about nothing
sok hűhó semmiért
neck or nothing
vagy vagy, dupla vagy semmi
no nothing
egyáltalán semmi (negatív felsorolás végén)
not for nothing
nem a semmiért (jó okkal)
not know from nothing
teljesen tudatlan/járatlan vmiben
nothing (else) for it
nincs választási lehetőség/alternatíva
nothing at all
semmi sem, egyáltalán semmi sem
nothing but
semmi más csak
nothing comes amiss to him
minden helyzetben feltalálja magát, mindent hasznára tud fordítani
nothing could be simpler
mi sem egyszerűbb
nothing doing
nincs mit tenni (kilátástalan), nem történik semmi
nothing else
semmi más, semmi mást
nothing has any effect on it
semmi sem befolyásolja a dolgot
nothing if not
rendkívüli, nagyon
nothing in the world
semmi a világon, a világon semmi
nothing is any use
semmi sem használ