not jelentése magyarul

Not jelentése példákkal az EnSzótárban. Not magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

not határozószó kiejtése. Not gyakorisága.
Fokozás: n, n't
nem

not jelentése példamondatokkal

The answer is not more government control.

This paper has not been much noticed.

This success story does not stand alone.

Source material does not include special nuclear material.

The changes were however not practiced immediately.

Szócikk not. Not jelentése, not magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

not jelentése kifejezésekkel

forget-me-not
nefelejcs
not hear of sth
hallani sem akar vmiről
not stand for sth
nem hagy vmit, nem tűr el vmit
(as) like as not
valószínűleg
(not) in one's right mind
(nem) épelméjű
Do not touch!
Ne érintsd meg!
I (or he, she, etc.) cannot (or could not) say
nem tudom megmondani
I am not impressed
ez nekem nem imponál, ez engem egészen hidegen hagy
I am not much of a dancer
nem vagyok valami jó táncos
I am not one to
én nem vagyok az, aki
I am not out to reform the world
nincs szándékomban megváltoztatni a világot, nincs szándékomban megjavítani a világot
I am not sure about it
ebben nem vagyok biztos
I am not taking any!
nem kérek belőle!, jut is eszembe!, eszem ágában sincs!, nem dőlök be!
I am not the one to
én nem vagyok az, aki
I am not to be abused by empty promises
üres ígéreteknek nem fogok felülni
I can not abide him!
ki nem állhatom!
I can not stomach him!
ki nem állhatom!
I could not do other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, nem tellett egyéb tőlem, mint
I could not find an answer
nem tudtam mit válaszolni
I could not get through to him
nem kapcsolták, nem tudtam megkapni
I cound not come owing to the weather
a rossz idő miatt nem jöhettem

További not jelentések

I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I do not go
nem megyek
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
I do not wonder at it
egyáltalán nem lep meg, egyáltalán nem csodálkozom rajta, nem tartom meglepőnek, nem tartom különösnek
I had not understood the bearing of his words
nem fogtam fel szavainak jelentőségét
I had rather not
inkább nem, jobban szeretném, ha nem
I have not seem him since last year
tavaly óta nem láttam, múlt év óta nem láttam
I hope others will not follow his lead!
remélem, mások nem fogják követni!, remélem, példája nem fog iskolát csinálni!
I reach you not
nem értelek
I shall not ask again in a hurry
eszem ágában sincs újra kérni
I should not be surprised if
nem lepne meg, ha
I should not like to be in his shoes
nem szeretnék az ő helyében lenni, nem szeretnék az ő bőrében lenni
I should not like to put on more weight
nem szeretnék jobban meghízni
I should say not
nem hinném, nem valószínű, nem gondolom, szerintem nem
I told him not to
megmondtam neki, hogy ne tegye
I was not unprepared for it
nem ért váratlanul, nem ért meglepetésszerűen
I will not have such conduct
nem tűröm az ilyen viselkedést
I would not do it for all the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it for the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it for worlds
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világ minden kincséért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világon semmiért sem tenném meg
I would not have the conscience
nem vinne rá a lélek
I would not say that
nem állítom, hogy
I would rather not
inkább nem, jobban szeretném, ha nem
I'll not stir a foot!
egy tapodtat sem mozdulok!
I'm not having any!
köszönöm nem kérek!, nekem ne tessék adni!, ebből elég!
I'm not much of a one for sweets
nem vagyok az édességek nagy barátja
I'm not so bad
jobban vagyok, már jobban vagyok
I'm not to be had
engem nem lehet rászedni, engem nem lehet becsapni, velem nem lehet kitolni
Rome was not built in a day
Róma sem egy nap alatt épült fel
again I am not sure that
azonkívül nem is vagyok biztos abban, hogy
all that glitters is not gold
nem mind arany, ami fénylik
all truth will not bear telling
nem minden igazság bírja el a napfényt, mondj igazat, betörik a fejed
am I to do it or not?
megcsináljam-e vagy sem?
and not
anélkül, hogy, úgy, hogy ne, úgy, hogy nem
and what not
és hasonlók
as often as not
elég gyakran, meglehetős gyakran
as you are not ready we cannot start
mivel nem vagy kész, nem indulhatunk
at heart he is not bad
alapjában véve jó ember
at the same time you must not forget
ugyanakkor azonban nem szabad elfelejtened