none jelentése magyarul

None jelentése példákkal az EnSzótárban. None magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

none névmás kiejtése. None gyakorisága.
egyik sem
senki
semmi
semmilyen
semmiképpen
egyáltalán nem
egy sem

none jelentése példamondatokkal

To believe none so is something worse.

The success stories are setting an example none too soon.

And none shall appear before me empty.

Or taking offence where none is intended.

Please stop trying to find fault where none exists.

Szócikk none. None jelentése, none magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

none jelentése kifejezésekkel

I am none the wiser for it
ettől nem lettem okosabb
I am none the worse for the accident
nem lett semmi bajom sem a balesettől
I slept none last night
az éjszaka semmit nem aludtam
I will have none of it!
nem kérek belőle!, nem tűröm!, erről ne halljak többé!, ebből nem kérek!
a jack of all trades is master of none
aki mindenhez ért, semmihez sem ért jól
bar none
kivétel nélkül
be aware none better that
mindenkinél jobban tudja, hogy
be none of the richest
nem tartozik a leggazdagabbak közé
he is none the happier
semmivel sem boldogabb
he is none the wiser for it
ettől sem lett okosabb, semmivel sem lett okosabb tőle
he was none too soon
éppen időben érkezett
home he had none
semmilyen otthona nem volt
it is none of your business
semmi közöd hozzá, nem a te dolgod, nem tartozik rád
money I had none
nem volt pénzem, nem volt semmi pénzem, pénzem pedig nem volt
none but he
csak ő, ő egyedül
none can say what will happen
senki sem tudhatja előre, mi fog történni
none of that!
azt már nem!
none of them
egyikük sem
none of your impudence!
ne szemtelenkedj!
none of your lip!
pofa be!
none of your sauce!
ne feleselj!, fogd be a szád!, most már elég legyen!, pofa be!

További none jelentések

none the less
mindazonáltal, annak ellenére, annak ellenére, hogy
none too ...
távolról sem, nem nagyon ...
none too clear
nem túl világos
none too soon
éppen jókor, nagyon is jókor
of for none other
ha már másért nem is
second to none
mindenki/mindenek felett álló
too much is as bad as none at all
túl sok éppen olyan rossz , mint túl kevés
was none other than
nem volt más, mint