no jelentése magyarul

no angolul

No jelentése az EnSzótárban. No magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

no névelő kiejtése 1. No gyakorisága 1.
semmi, nincs
semmilyen
egyáltalán nem
szinte semmi
tilos (tiltó táblákon)
ne legyen ... (elutasítása vminek)
no indulatszó kiejtése 2. No gyakorisága 2.
nem (tagadás, ellentmondás)
nem (egyetértés negatív/tagadó kijelentéssel)
na ne! ne mond! (meglepetés/elégedetlenség)
no főnév kiejtése 3. No gyakorisága 3.
Többes szám: noes
nemleges válasz/döntés
nemleges szavazat
no határozószó kiejtése 4. No gyakorisága 4.
egyáltalán nem ...-bb (középfokú összehasonlításban)

no jelentése kifejezésekkel

no one
senki; senki sem, egyetlen ember sem
no-hoper
(Aust.) reménytelen eset (emberről)
no-nonsense
ésszerű, egyenes
no-ball
érvénytelen labda (krikett)
no-show
a lefoglalt/megrendelt dologért nem jelentkező vevő
no-account
lényegtelen, érdektelen, jelentéktelen, értéktelen (ember)
no-good
hasznavehetetlen, értéktelen (ember)
(there is) no time like the present
most van/ez a legjobb alkalom (nem kell várni)
I am no great clerk
nem vagyok valami nagy tudós
I am no more dense than anyone
én sem vagyok együgyűbb, mint más, én sem vagyok korlátoltabb, mint más
I am no wiser than you
én sem tudok többet nálad
I can see her no more
többé nem láthatom
I could do no other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, egyéb nem tellett tőlem, mint
I could get no rest
nem tudtam aludni, nem tudtam pihenni, nem hunytam le a szememet
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I have no money with me
nincs nálam pénz
I have no more
nincs többem
I have no occasion for his help
nincs szükségem a segítségére, nem szorulok rá a segítségére
I have no other place to go to
nincs máshová mennem, nincs máshová fordulnom
I wouldn't say no
nem mondanák nemet, szívesen ...
I wouldn't say no to a glass of beer
szívesen meginnék egy pohár sört

További no jelentések

I'm in no laughing mood
nem vagyok nevető kedvemben
I'm no chicken any more
nem vagyok már mai gyerek
accusation that will no bear investigation
fenn nem tartható vád
afford no hold
nem lehet rajta megkapaszkodni
agitation that bodes no good
baljós nyugtalanság
all talk and no cider
sok hűhó semmiért
allow of no delay
nem tűr halasztást
an old dog will learn no tricks
késő az agg ebet táncra oktatni
and no mistake
kétségtelenül, nem vitás
ask no odds from anybody
senkitől sem kér szívességet
at no
soha
ayes and noes
mellette és ellene szóló szavazatok
be any/no/much good
vmi/semmi/sok jó/érdemes van benne, vmit/semmit/sokat segít (egy helyzetben)
be in no hurry
ráér, nem sietős, van ideje
be in no hurry to leave
nem siet el, nem sietős neki az elmenetel
be in no trim for sth
nincs felkészülve vmire
be left no legs to stand on
kicsúszik a lába alól a talaj
be no better than
nem különb, mint
be no better than one ought to be
kétes értékű egyén, nem jobb a deákné vásznánál
be no end of a quack
csapnivaló orvos, rossz kuruzsló
be no evidence o
semmi látható jele nincs annak, hogy, semmi sem vall arra, hogy, semmi nyoma nincs annak, hogy
be no hope of sth
nincs kilátás vmire, nincs remény vmire, semmi valószínűsége sincs vminek
be no manager
nincs semmi gyakorlati érzéke, nem tud gazdálkodni, nem tud beosztani
be no mean scholar
komoly tudós
be no more
meghal, megszűnik, nem létezik többé
be no practical politics
olyan elvont, hogy beszélni sem érdemes róla
be no respecter of persons
senkire sincs tisztelettel
be no sign of sth
semmi jele vminek, semmi nyoma vminek
be no/nobody's fool
senki bolondja, okos/eszes ember
be of no consequence
nem fontos, lényegtelen
be of no effect
hatástalan marad, teljesen hatástalan marad
bear no proportion to sth
nem áll arányban mivel
bear sb no grudge
nem neheztel vkire
bear sb no malice
nem neheztel vkire
blow with no powder behind it
súlytalan ütés, erőtlen támadás, hátvéd nélküli támadás
bode no good
nem sok jót jósol
bourne from which no traveller returns
túlvilág, ahonnan nincs visszatérés
brook no delay
nem tűr halasztást
but me no buts!
csak semmi de!
by no means | by no manner of means
egyáltalán nem, semmi esetre sem, szó sincs róla
come to no good
rosszul végzi, rossz vége lesz, nem lesz jó vége
commit no nuisance!
itt nem szabad vizelni!, vizelés tilos!, szemét lerakás tilos!

Szócikk no. No jelentése, no magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.