new jelentése magyarul

New jelentése példákkal az EnSzótárban. New magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

new melléknév kiejtése 1. New gyakorisága 1.
Fokozás: newer, newest
új
újszerű
friss
új, ismeretlen
új, járatlan, tapasztalatlan
új, másik
új, mai, modern
new határozószó kiejtése 2. New gyakorisága 2.
újonnan
újabban, mostanában

new jelentése példamondatokkal

The following treatments are newer treatment options.

Szócikk new. New jelentése, new magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

new jelentése kifejezésekkel

brand new
vadonatúj, teljesen új
new-found
újonnan felfedezett/feltalált, újonnan elért/elnyert
New Year's Day
új év napja
New Year's Eve
szilveszter
New Zealand
Új-Zéland, új-zélandi nemzetiség
New Zealander
új-zélandi ember
new moon
újhold, növekvő hold
(as) clean as a new pin | (as) neat as a new pin
patyolattiszta, ragyogó tiszta
(as) good as new
olyan mint új korában, olyan jól van mint előtte
New Covenant
Újszövetség
a new one
egy új dolog (vki számára)
as good as new
majdnem új, olyan, mint az új, úgyszólván új
everyone has a penny to spend to a new ale-house
új dolgokra szívesen költünk
exchange into a new post
új beosztást kap, áthelyezik hivatalcserével
get a new rig-out
kicsípi magát, új ruhát kap, új ruhát szerez be
give new life to sb
lelket ver vkibe, lelket önt vkibe
give new life to sth
felfrissít vmit, újabb lendületet ad vminek
half a new pence
félpenny
half a new penny
félpenny
have a new suit made
csináltat egy új ruhát
his brain is teeming with new ideas
fejében nyüzsögnek az új ötletek

További new jelentések

his brain teems with new ideas
fejében nyüzsögnek az új ötletek
in all the newest shades
legújabb divatszínekben
neat as a new pin
mintha skatulyából vették volna ki
new accession
gyarapodás
new accessions
új szerzemények
new bread
friss kenyér, frissen sült kenyér
new cider
édes almabor
new deal
jobb/igazságosabb bánásmód
new growth
évi növekmény, kóros szövetképződmény, daganat, tumor
new guard
fellépő őrség
new hand
új munkás, tájékozatlan munkás
new learning
humanizmus
new look
új vonal a divatban, modern külső
new supplies
utánpótlás
new testament
újtestamentum, újszövetség
new world
újvilág
new year's day
újév napja
new year's eve
szilveszter, szilveszterest
new year's honours
újévi kitüntetések, újévi előléptetések
pick up new friends
új barátokra tesz szert
put a new edge to a tool
szerszámot megélesít, szerszámot kiélesít
put a new face on the matter
ügyet más beállításban tüntet fel, ügyet más színben tüntet fel, más képet ad a dolognak, más színezetet ad a dolognak
put a new handle to a knife
új nyéllel lát el egy kést
put new life into sb
lelket ver vkibe, lelket önt vkibe
put new life into sth
felfrissít vmit, újabb lendületet ad vminek
put on a new play
új darabot hoz színre, új darabot ad elő
spring a new proposition on sb
új javaslattal lep meg vkit
start a new subject
új tárgyba kezd
take a new lease of a house
házbérleti szerződést megújít, házbérleti szerződést meghosszabbít
take a new lease of life
megifjul, újjászületik, új erőre kap, visszanyeri életkedvét, visszanyeri vitalitását, megújhodik, új fejlődésnek indul, mintha kicserélték volna
take on a new lease of life
új erőre kap, visszanyeri életkedvét, visszanyeri vitalitását, megifjul, megújhodik, újjászületik, új fejlődésnek indul
tap a new country
új piacot tár fel
that's a new angle on the problem
ez más megvilágításba helyezi az ügyet
throw new light upon sth
új megvilágításba helyez vmit
turn over a new leaf
új életet kezd, jó útra tér, megjavul
visit one's new neighbour
látogatást tesz új szomszédjánál, vizitel új szomszédjánál
what's new
mi újság? (üdvözlés), mi ebben az új?