name jelentése magyarul

Name jelentése példákkal az EnSzótárban. Name magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

name főnév kiejtése 1. Name gyakorisága 1.
név
elnevezés
híres ember
hírnév
nagy név
name ige kiejtése 2. Name gyakorisága 2.
Ragozott alakok: names, naming, named
nevez
elnevez
nevet ad
megnevez, nevén nevez (pl. tettest)
vmilyen címet ad vminek, kinevez vminek (az év ...-ja, stb.)
nevén említ
kinevez (pozícióra, feladatra)
(pontosan) megjelöl, megnevez (összeget, időpontot, helyet stb.)
name melléknév kiejtése 3. Name gyakorisága 3.
neves, jól ismert nevű

name jelentése példamondatokkal

The writing process steps are named under each bird photo.

Domain names special web site hosting offer forward visitors.

These loans are usually named unsecured debt consolidation loans.

There are various packages under various names.

Szócikk name. Name jelentése, name magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

name jelentése kifejezésekkel

code name
fedőnév
first name
keresztnév, utónév
given name
utónév, keresztnév
last name
vezetéknév, családnév, családi név
maiden name
leánykori név
name day
névnap
name-calling
(US) szitkozódás, gúnynévadás, gúnyolás
name-dropping
dobálódzás nevekkel
pen name
írói álnév
pet name
becenév
last-named
utóbb említett, utóbb nevezett
name sb/sth after
elnevez vkiről
name sb/sth for
elnevez vkiről
answer to the name of
hallgat a nevére
assume a name
nevet felvesz, nevet jogtalanul felvesz
bear an honoured name
köztiszteletben álló nevet visel
blessed be thy name
áldott legyen a te neved
by name
név szerint, névről
by/of the name of
...-nak hívott/nevezett
call sb bad names
sérteget vkit
call sb hard names
jól lehord vkit, durva nevekkel illet vkit

További name jelentések

call sb names
sérteget, becsmérel vkit, gorombaságokkal illet vkit, csúfol vkit
call things by fine names
hangzatos nagy szavakkal illeti a dolgokat
check names on a list
listán neveket megjelöl, listán neveket kipipál
common name
köznév
enter on a name on the list
nevet listára felvesz
fair name
jó hírnév
fancy name
fantázianév
feigned name
álnév
full name
teljes név
get a name
hírnévre tesz szert, híressé válik
get oneself a name
hírnévre tesz szert, híressé válik
give in one's name
nevét bemondja
give one's name to
a nevét adja vmihez (találmányhoz, felfedezéshez, stb.)
give sb/sth a bad name
rossz hírbe hoz vkit, tönkreteszi a jó hírnevét vkinek/vminek
go by a false name
álnevet visel, álnéven szerepel
hallowed by the name
szenteltessék meg a te neved
have a bad name
rossz híre van, rossz hírben áll
have a handle to one's name
van vmiféle címe, van vmiféle rangja
have a name for sth
híres vmiről
have a name to lose
kockáztatja a jó hírnevét
have sb's name on it
vkinek szánt/szóló, vkire szabott
have to one's name
vkinek a birtokában van
he has nothing to his name
nincs semmije
heave a name
nevet kibök
his good name has gone by the board
elvesztette jó hírnevét
his name escaped me
nem jutott eszembe a neve
his name has gone out of my head
nem jut eszembe a neve, kiment a fejemből a neve
his name was printed on her heart
neve szívébe vésődött
in God's name
az Isten nevében, az Isten szerelméért/szerelmére (düh, meglepetés kifejezése)
in all but name
nem nevesített/formálisan el nem ismert helyzetben/állapotban
in name only
csak a nevében
in sb's name
nevén levő, nevére bejegyzett (tulajdon, foglalás, stb.), vki nevében, vki helyett
in the name of
vki nevére szóló, vki nevét viselő/használó, vki érdekében, vki kedvéért, vkinek/vminek a nevében (képviseletében/felhatalmazásával), ... szerelmére (hangsúlyozás)
introduce oneself by name
megnevezi magát
lend one's name to sth
nevét adja vmihez, nevét odaadja vmihez
make a name for oneself
hírnévre tesz szert, nevet szerez magának
mention the wolf's name it to see the same
farkast emlegetnek, kertek alatt jár
name for sb
elnevez vkiről
name in full
teljes név
name names
neveket említ/megnevez (pl. tettesekét)
name the day
kitűzi az esküvő napját
name to conjure with
név, amivel csodákat lehet művelni, varázserejű név, bűvös név, mindenható név