my jelentése magyarul

My jelentése az EnSzótárban. My magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

my névelő kiejtése. My gyakorisága.
az én vmim/vmijeim

my jelentése kifejezésekkel

forget-me-not
nefelejcs
hand-me-down
készruha, konfekcióáru, konfekciós ruha, használt ruha, ócska ruha
mine detector
aknakereső
pick-me-up
szíverősítő
strip mine
külszíni bánya, külfejtésű bánya
me-too
utánzó, imitáló, majmoló, utánzott, leutánzott (termék)
'pon my life!
becsületszavamra!, becsszavamra!
(on/upon) my word
ejha! nahát! no de ilyet! (meglepetés kifejezése), szavamra (mondom)! (nyomatékosítás kifejezése)
I am at my wit's end
megáll az eszem
I beg you to put in a good word for my son
kérem szóljon egy jó szót a fiam érdekében
I can't get it out of my head
nem tudom kiverni a fejemből, nem tudom elfelejteni, mindig ez jár a fejemben
I can't get it out of my head that
nem megy ki a fejemből, hogy
I can't put my hand on it
nem tudom újra megtalálni, nem akad újra a kezembe
I cleared my costs
költségeim megtérültek
I consider it my duty to
kötelességemnek tartom, hogy
I could do it on my head
behunyt szemmel megcsinálom, csukott szemmel megcsinálom, fél kézzel is megcsinálom, mi sem könnyebb ennél
I don't want you meddling me
ne avatkozz bele, ez nem tartozik rád
I felt it in my bones that
valami azt súgta nekem, hogy
I had my watch stolen
ellopták az órámat
I have had my fling in my salad days
én is sok bolondságot csináltam szilvafa koromban
I have had my purse stolen
ellopták a pénztárcámat

További my jelentések

I have lost my bearings
nem tudok eligazodni, nem ismerem ki magam
I have my own peculiar reasons
különös okom van, alapos okom van, jó okom van
I have no money with me
nincs nálam pénz
I have nothing but the poor-house before me
nincs más kilátásom, mint a szegényház
I have the book before me
előttem van a könyv, előttem fekszik a könyv
I have to leave, my time is up
mennem kell, az időm lejárt
I haven't got it in me to
nem vagyok képes arra hogy
I haven't so much as my fare
még az útiköltségem sincs meg, még az útiköltségemet sem tudom kifizetni
I hope I may know something about my job
azért talán én is értek valamicskét a munkámhoz
I know what is expected of me
tudom, mit kell tennem, tudom, mit várnak el tőlem
I laid me down
lefeküdtem
I took her hands in both of mine
kezeit mindkét kezembe fogtam
I wash my hands of it
mosom kezeimet
I will do my all
minden lehetőt megteszek, minden tőlem telhetőt megteszek
I will take it with me
magammal fogom vinni
I wonder whom it is she reminds me of
azon tűnődöm, kire emlékeztet
I would give my ears for it
mindent megadnék érte, minden áldozatra képes volnék érte, a félkaromat odaadnám érte
I'll eat my hat if
megeszem a kalapomat, ha, megeszem a sapkámat, ha
I'm going to marry my somebody
feleségül veszem a kedvesemet, feleségül veszem a szerelmemet
I'm off my feed
nincs étvágyam
a chill came over me
megborzongtam, a hideg rázott
a fat lot of good it'll do me!
sokra megyek vele!
a friend of mine
egy barátom
a little bird told me so
kémeim jelentették, egy kismadár csiripelte
a little thing of my own
egy kis apróság, amit magam készítettem, egy kis apróság, amit magam írtam
a lot of good it will do me!
sok hasznom lesz belőle!
a weight fell off my mind
egy kő esett le a szívemről
above me
fölöttem
acoustic mine
hanghatásra robbanó akna
add to my distress
legnagyobb aggodalmamra, hogy növelje kétségbeesésemet
ah me!
jaj nekem!, milyen szerencsétlen vagyok!
all the better for me
annál jobb számomra
allow me
szabad lesz? engedje meg hogy ... (udvarias kérés/segítség felajánlása)
allow me to
engedd meg, hogy, engedje meg, hogy, legyen szabad
an explanation like this is beyond my reach
effajta magyarázat felfoghatatlan számomra
an old friend of mine
régi jó barátom
anti-tank mine
harckocsiakna
anti-tank mine field
aknamező harckocsik ellen
as I said in my letter
amint azt levelemben közöltem, amint azt levelemben megírtam
as a mark of my esteem
tiszteletem jeléül
as appertains to my office
hivatali állásomnál fogva
as black as my hat
koromfekete, olyan, mint a sötét éjszaka

Szócikk my. My jelentése, my magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.