must jelentése magyarul

must angolul

Must jelentése példákkal az EnSzótárban. Must magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

must 1 módbeli segédige kiejtése 1. Must gyakorisága 1.
kell (tagadva: nem szabad)
muszáj
bizonyára, bizonyosan
must 1 főnév kiejtése 2. Must gyakorisága 2.
kötelező dolog, követelmény
elkerülhetetlen/elengedhetetlen feltétel
must 2 főnév kiejtése 3. Must gyakorisága 3.
must, szőlőmust
must 3 főnév kiejtése 4. Must gyakorisága 4.
dohosság
penész, penészesedés
must 4 főnév kiejtése 5. Must gyakorisága 5.
(párzási időszakban) megvadult hím állat

must jelentése példamondatokkal

The players must hunt down targets while being hunted themselves.

It must avoid attacking biological life forms.

You must follow orders exactly during combat.

Traditional defined benefit pension plans must furnish statements every three years.

Please remember wisdom must always precipitate action.

Szócikk must. Must jelentése, must magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

must jelentése kifejezésekkel

I must be home
haza kell mennem, otthon kell lennem
I must go
mennem kell
I must say | I have to say
meg kell mondanom, azt kell mondanom (vélemény hangsúlyozása)
a fellow must work!
dolgozni kell!
as we will the end we must will the means
a cél akarása az eszközök akarását is jelenti
as you make your bed so you must lie on it
ki mint veti ágyát úgy alussza álmát
at the same time you must not forget
ugyanakkor azonban nem szabad elfelejtened
be a must
elkerülhetetlenül szükséges
books must not be taken out of the reading room
az olvasóteremből könyveket kivinni tilos, az olvasóteremben levő könyvek nem kölcsönözhetők
every jack must have his jill
minden zsák megleli a foltját, mindenki rátalál a párjára
every tub must stand on its own bottom
mindenki csak saját magára támaszkodhat
he must be nearing home
bizonyára közeledik hazafelé
he must either do it or get out
vagy megszokik, vagy megszökik, ha nem tetszik, elmehet
he must have missed the train
bizonyára lekéste a vonatot, biztos lekéste a vonatot
in justice to him it must be admitted that
az igazság kedvéért be kell vallanunk, az igazság kedvéért el kell ismernünk
it is a must
ez elkerülhetetlen, ennek muszáj meglenni
it must be admitted that
be kell látni, hogy
it must be all of five miles
megvan az jó öt mérföld
it must be something like six o'clock
körülbelül hat órának kell lenni
it must be the doctor
ez az orvos lesz, ez biztosan az orvos
it must come to that
ennek így kell történnie, ennek így kell lennie, ennek az lesz a vége

További must jelentések

it must have been good
kellemes lehetett
it must have cost a sight of money
ez bizonyára rengeteg pénzbe került, ez bizonyára töméntelen pénzbe került
mention must be made
meg kell említeni
must needs do sth | needs must do sth
nem tehet vmiről, nem tud elkerülni/megállni vmit
needs must
szükségszerű, elkerülhetetlen
needs must when the Devil drives
szükség törvényt bont
now we must run for it!
most aztán uccu neki!, most aztán fussunk!
now you must cope with things alone
most már egyedül kell boldogulnod
one must draw the line at somewhere
egy bizonyos ponton meg kell állni, valahol meg kell vonni a határt, mindennek van határa
the baby must be taken off the breast
a gyereket el kell választani
there must be something in it
kell valaminek lenni benne, kell valaminek lenni a dologban
time is pressing and I must begin to work
az idő sürget, meg kell kezdenem a munkát
we must be content with
csak arra szorítkozhatunk, hogy
we must be heedful of the future
a jövőre is gondolnunk kell
we must be jogging along
mennünk kell, tovább kell haladnunk
we must be jogging on
mennünk kell, tovább kell mennünk
we must bung in a love scene
egy szerelmi jelenetet kell beillesztenünk, egy szerelmi jelenetet kell becsúsztatnunk
we must eat in order to live
ennünk kell, hogy éljünk
we must eat to live
ennünk kell, hogy éljünk
we must keep the upper hand
meg kell tartanunk az előnyünket
we must make a port of refuge
kikötőbe kell menekülnünk
we must now be getting on
ideje, hogy továbbmenjünk, ideje, hogy továbbálljunk
we must take things as we find them
úgy kell elfogadni a dolgokat, amilyenek, úgy kell venni a dolgokat, amilyenek
you must be out of your mind!
megőrültél!
you must beware of bad companions
őrizkedj a rossz társaságtól, tartózkodj a rossz társaságtól
you must do as you are told
azt kell tenned, amit mondanak
you must either do it or get out
megszoksz vagy megszöksz
you must not go on like this!
nem szabad így viselkedned!
you must not smoke in this carriage
ebben a kocsiban nem szabad dohányozni, ebben a kocsiban tilos dohányozni
you must spoil before you spin
aki nem botlott, soha nem járt egyenesen, rontva tanul, akii mester akar lenni