much jelentése magyarul

Much jelentése példákkal az EnSzótárban. Much magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

much névmás kiejtése 1. Much gyakorisága 1.
sok
(kérdésben) mennyi?
(tagadva) nem sok
much határozószó kiejtése 2. Much gyakorisága 2.
nagyon
sokkal, jóval
nagyrészt
sokszor (gyakran) (főleg kérdő és tagadó mondatokban)

much jelentése példamondatokkal

The lower side is much less pitted.

It includes pretty much everything except selectors.

Native advertising has spawned much debate within magazine publishing circles.

The problem actually becomes much more manageable.

A standardized application form makes direct comparisons much easier.

Szócikk much. Much jelentése, much magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

much jelentése kifejezésekkel

much-needed
nagyon szükséges
(as) much as
még ha ... is, még akkor is ha
I am no more dense than anyone
én sem vagyok együgyűbb, mint más, én sem vagyok korlátoltabb, mint más
I am not much of a dancer
nem vagyok valami jó táncos
I can see her no more
többé nem láthatom
I can't say much for her English
angol tudománya elég gyenge lábon áll, nem sokat tud angolul
I cannot give more
nem tudok többet adni
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I expected as much
éppen ezt vártam
I have no more
nincs többem
I haven't so much as my fare
még az útiköltségem sincs meg, még az útiköltségemet sem tudom kifizetni
I much regret it
nagyon sajnálom, rendkívül sajnálom, felettébb sajnálom
I needn't say more
nem kell többet mondanom
I should love to see more of you
nagyon szeretnék veled többször találkozni, nagyon örülnék, ha többedmagatokkal láthatnálak
I should not like to put on more weight
nem szeretnék jobban meghízni
I'm no chicken any more
nem vagyok már mai gyerek
I'm not much of a one for sweets
nem vagyok az édességek nagy barátja
a bit much
egy kicsit sok/túlzott
a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
a little more
még egy kevés, még egy keveset, még egy kicsi, még egy kicsit, kis híján, kevés híján

További much jelentések

admission so much a head
belépti díj személyenként ennyi és ennyi
admission so much per head
belépti díj személyenként ennyi és ennyi
after much thought
hosszas megfontolás után
and what is more
sőt mi több
any more
vmivel több/többet, tovább (már), többé (már) (kérdésben, tagadásban)
as much
ugyanaz, ugyanazt, ugyanannyi, ugyanannyit
as much as to say
mintha azt akarná mondani, hogy
at (the) most
legfeljebb
be any/no/much good
vmi/semmi/sok jó/érdemes van benne, vmit/semmit/sokat segít (egy helyzetben)
be more attentive to your homework!
légy gondosabb a házi feladataidban!
be more loved than ever
jobban szeretik, mint valaha, egyre jobban szeretik
be more than a match for sb
különb vkinél, felülmúl vkit
be much accounted of
nagyra becsülik, sokat tartanak felőle
be much in evidence
előtérbe lép, előtérben áll, sokat beszélnek róla, sokat írnak róla, sokat szerepel a nyilvánosság előtt, sokat nyüzsög
be much to one's mind
kedvére való, nagyon kedvére való
be no more
meghal, megszűnik, nem létezik többé
be not much in it
nincs benne sok fantázia, nincs benne sok lehetőség
be not much of a scholar
nem valami nagy tudós
be not so much a writer as a scholar
inkább tudós, mint író, nem is annyira író, mint amennyire tudós
be not worth much
nem sokat ér, nem valami nagy dolog
be nothing much in it
nincs benne sok fantázia, nincs benne sok lehetőség
be the most
(az összes közül) a legjobb
be very much in the public eye
sokat szerepel a nyilvánosság előtt
be very much on the map
szőnyegen van
be worth so much
ennyit ér
become more acute
egyre fokozódik, egyre nő
bid more than sb
többet ígér vkinél
bite off more than one can chew
túl nagy fába vágja a fejszéjét
but then again it is more expensive
viszont drágább, viszont többe kerül
cards are not much in my line
nem nagyon értek a kártyához, nem túlságosan értek a kártyához
cut off more than one can chew
nagyobb a szeme, mint a szája, nagy fába vágja a fejszéjét
do it more like this!
inkább így csináld!, inkább ilyenformán csináld!
do more harm than good
többet árt(,) mint használ
do you see much of him?
gyakran találkozol vele?
does he hate you as much as that?
ennyire gyűlöl téged?
don't take too much on your shoulders!
ne vállalj magadra túl sokat!
drink more than is good for one
kelleténél többet iszik, többet iszik a kelleténél, többet iszik, mint amit elbír, becsíp, italban nem tud mértéket tartani, italban nem ismer mértéket
drink more than one ought
többet iszik a kelleténél
earnest of more to come
zálog a továbbiakra, biztosíték a továbbiakra, zálog az eljövendőre, biztosíték az eljövendőre, előszele annak, ami reánk vár, kóstoló abból, amit a jövő tartogat számunkra
even more
még inkább
ever so much
nagyon, sokkal
ever so much better
sokszorosan jobb, sokkalta jobb, sokkalta jobban, ezerszer jobb, ezerszer jobban